1312021.jpg

Artiklar

Så slipper du korrisionsskador på aluminiumbåten

Korrisionsskador. Det är en vanlig anmärkning angående begagnade aluminiumbåtar, enligt två båtbesiktningsmän. Tipset: Köp en aluminiumbåt utrustad med inspektionsluckor i skrovet och på durken.

Text: Livetombord.se • 2016-06-30 Uppdaterad 2023-05-08

En tämligen vanlig anmärkning på äldre aluminiumbåtar är att nitar i skroven börjat korrodera. I ovanligare fall har delar av skrovet börjat korrodera, säger besiktningsmannen Stephan Birke.

Det finns två korrosioner: galvanisk och läckströms. Och skadan kan förvärras mycket snabbt om man inte upptäcker korrosionen i tid.

Den galvaniska korrosionen uppstår då olika metallers skillnader mellan anod och katod skapar en ström.

– En orsak kan vara att ägaren har eftermonterat produkter på aluminiumet med fel material. Man kan ha använt vanliga rostfria skruvar istället för skruvar av syrafast stål, när man monterat något. I värsta fall har ägaren installerat en bordsgenomföring av brons istället för en av plast eller aluminium, säger Stephan Birke.

Stephan säger att man bör vara försiktig med att blint lita på information på marina forum om vilka material som kan eftermonteras eller inte på aluminiumbåtar.

– Vissa uppgifter på forum där privatpersoner kommunicerar är inte korrekta. Mitt tips är att alltid rådfråga tillverkaren eller deras återförsäljare, säger han.

Risk för läckström 

Läckströmskorrosionen uppstår vid spänning från båtens elsystem eller landström. På vintern, om en aluminiumbåt ligger förtöjd i en isfri hamn, kan även cirkulationspumpar ge läckström som i sin tur skapar korrosion. Som aluminiumbåtsägare ska man vara extra noga med att hålla koll på sina offeranoder.

Ett av besiktningsmannen William Bek-kings viktigaste tips är att köpa en aluminiumbåt med inspektionsluckor i skrovet och på durken.

– Om utrymmena är igensvetsade utan inspektionsluckor kan det ha börjat korrodera inifrån utan att ägaren känner till det. Nyligen besiktade jag en tämligen ny aluminiumbåt som hade börjat korrodera på det sättet, säger han.

Korrosionen upptäckte William under en upptagning, efter att det hade läckt ut massor av vatten från skrovets insida.

Kunde peta bort lacken  

Stephan Birke känner till korrosionsskador på aluminiumbåtar som har lackerade fribord.

– Om säljaren fått en djupare repa på lacken kan vattnet ha trängt in och börjat korrodera skrovet. På en båt kunde vi peta bort stora sjok av lacken. Därför bör en spekulant hellre välja en olackad aluminiumbåt än en lackad, säger han.

Stephan Birke kan inte ur ett besiktningsperspektiv peka ut något fabrikat eller någon modell som generellt är bättre eller sämre i gruppen aluminiumbåtar.

Skillnaden mellan fabrikaten handlar inte så mycket om kvaliteten på aluminiumet, enligt Birke. Det är snarare olika kvaliteter på detaljer som till exempel förarrutor, dynor, dörrar, kapell, gummilister, gångjärn och pollare.

I mångt och mycket handlar en aluminiumbåts skick om vad tidigare ägare har gjort, menar han.

– Yrkesbåtar brukar i regel slitas fortare. Man har kanske fraktat mycket byggmaterial till och från öar i skärgården, säger han.

William Bekking menar att legeringen AWEN 5083 (AlMg 4,5) är att fördra om båten ska användas på västkusten. Därtill bör tjockleken på aluminiumskrovet vara minst 5 mm, anser han.

Precis som med begagnade plastbåtar bör en spekulant vara ytterst noga med att kontrollera motorns skick.

– På grund av att ägarna upplever sina aluminiumbåtar som starka och stabila körs de oftast hårt. Det kan slita på motorerna, säger William Bekking.

Av: Johan Cooke

10 bästa tipsen för ett lyckat begagnatköp av aluminiumbåt


Text: Livetombord.se • 2016-06-30
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top