923371.jpg

Artiklar

Vårrusta från A till Ö

Då var det dags igen - båten ska rustas för ännu en säsong på böljan den blå. Det du inte åtgärdade i höstas är fortfarande inte fixat, så nu är det hög tid att gå igenom båtens alla delar. Praktiskt Båtägade hjälper dig genom vårrustningen med en checklista från A till Ö. Av: Linda Linnskog Rudh

Text: Redaktionen • 2008-04-14 Uppdaterad 2022-03-15

Batterier

Under vintern bör du ha laddat batterierna för att undvika att de fryser sönder. Ladda batterierna det första du gör när du börjar med vårrustningen. Kolla så att batterierna inte har några synliga skador och kontrollera att polskruvarna inte är korroderade eller skadade. När våren kommer är det dags att kontrollera batteriernas elektrolytnivå och fylla på med batterivatten om det behövs. Putsa polerna med smärgelduk och smörj in dem med fett. Alla anslutningar ska vara ordentligt åtskruvade. Om du märker att batteriet laddar ur fort eller verkar ha förlorat sin kapacitet är det kanske dags att köpa ett nytt.


Bottenfärg

Om du använder samma typ av färg som förra säsongen så är jobbet litet – slipa ner eller ta bort löst sittande färg och måla. Att våtslipa kan vara en bra idé, då undviker du att hälsofarligt damm yr runt. Tänk på att bre ut plast på marken så att du kan fånga upp färgresterna. Om det fortfarande finns lite färgrester kvar på båten kan en vidhäftningsprimer strykas på innan båten målas med bottenfärgen.

Bottenfärg är lättast att stryka på om både färgen och temperaturen i luften är varm. Stryk hela båten en gång och gå sedan över med en extra omgång färg vid vattenlinjen och på de ställen där färgen sitter mer utsatt. Tänk på att inte måla över ekolodsgivaren och vattenintagen och kontrollera så det inte har kommit färg på logghjulet.

Det finns två huvudtyper av bottenfärg:

Fysikaliskt verksamma färger – har en självpolerande yta eller hård/glatt yta som gör att organismerna inte får fäste. Kemiskt verksamma färger – innehåller olika kemiska substanser som ska hålla beväxningen borta.

Bränsletank inombordare

Bensintankar till inombordare ska ha kopparledning mellan tank och motor och alla delarna ska vara jordade till motorblocket: tank, rör, avluftningsventil och däckgenomföring. Med några års mellanrum bör bränsletanken/-arna tömmas på eventuellt vatten och smuts/partiklar.

Bränsletank utombordare

Bensin blir gammal, så töm ut det gamla bränslet ur tanken och spola igenom slangen. Kolla att alla anslutningar längs bränsleslangen är okej. Gummit i pumpbulben kan bli sprött med åren och de två backventilerna som sitter inne i bulben kan gå sönder och resultera i att bränslet rinner tillbaka ner i tanken. Titta så att det inte sitter smuts runt luftningsventilen som kan täta till luftinsläppet.

Båtbotten

Kontrollera båtbotten. Finns det djupare repor som bör åtgärdas? Kolla också att det inte har bildats små blåsor i plasten, så kallad böldpest eller osmos.

Elsystem

Öppna säkringsdosan och slipa bort oxid från alla kontaktytor på säkringar och bleck med smärgelduk – det är vanligt med kontaktproblem. Säkringarna ska vara märkta och kopplingsschema finnas.

Gasol

Den största risken vid normal användning av gasol är att det läcker i slangar och anslutningar. Tänk på att gasolflaskan ska förvaras stående och i ett utrymme som är ventilerat och som mynnar över bord. Gör ett läcktest på gasolslangarna med till exempel såpvatten. Kolla slangens tillverkningsår och byt om den är för gammal. Kontrollera alla fasta rörledningar samt kopplingar och skarvar till bränsle- och gasolutrustningen. Re¬du¬ce¬rings¬ventilen måste vara felfri, den som ser till att rätt tryck erhålls. Testa att gaslarmet funkar.

Gasreglage

Öppna gasreglagekåpan genom att skruva loss skruvarna. Borsta och torka ur så att det inte sitter något skräp och smuts som gör att det kärvar. Fetta sedan in alla rörliga delar.

Knapar och pållare

Ser de ut att sitta fast ordentligt? De ska vara ordentligt avlastade under däck av en rostfri stålplåt eller plywood.

Köl

Kolla efter sprickor i kölens fram- och bakkant.

Lanternor

Fungerar de och sitter de rätt? Öppna gärna och se efter om något har ärgat eller om de behöver rengöras. Putsa bleck, plintar och kabeländar.

Loggivare

Montera loss logg- och ekolodsgivarna. Rensa från havstulpaner som gärna sätter sig i logghjulet. Snurrar paddelhjulet fritt och rakt? Om inte kan det betyda att axeln är skev. Smörj o-ringarna och röret på loggivaren ordentligt med silikonfett.

Länspump

Ska rensas och funktionskollas. Kolla både den elektriska pumpen och handlänspumpen. Gör samtidigt rent i kölsvinet från smuts som kan fastna i länspumpen.

Mantågsstöttor

Har det uppstått sprickor i däcket där mantågsfötterna är infästa? Ser själva stöttorna hela ut eller har de krökts med försvagning av godset som följd?

Motor 

Inombordare

Motorn ska vara i allmänt gott skick. Se över att installation, kablar och slangar sitter som de ska. Se till att inga kranar har frusit fast under vintern. De ska vara lätta att öppna och stänga.

Kontrollera oljenivån i motorn. Nivån får varken vara för hög eller låg. Se samtidigt över oljefiltret, byt vid behov. När du provstartar motorn måste den ha tillgång till vatten. Om inte går vattenpumphjulet (impellern) i sjövattenpumpen sönder direkt. Lyssna noga på motorljudet. Om ljudet i avgasröret ändrar sig kan det vara problem med kylningen. Då kan det vara just impellern som har gått sönder eller så kan vattenintaget till motorn ha satt igen. Många motorer har en vakuumventil för att förhindra kylvattnet från att ta sig in i motorn genom avgasledningen. Kontrollera att den ser frisk ut.

När båten ligger i sjön och du startar motorn kolla att det kommer vatten ur avgasröret och att temperaturmätaren och lampan visar rätt värden.

Utombordare

Motorn ska vara i allmänt gott skick. Se över att kablar och slangar sitter som de ska.

En tvåtaktsutombordare behöver nya tändstift och sedan kan du testa att dra igång motorn. Fram och back ska gå lätt och inte kärva.

Nödstyrning

Testa att den fungerar.

Offeranod

Byt gärna anod varje säsong, du vill ju inte riskera att den du har tar slut mitt under säsongen. Om du tycker att anoden har frätts bort onaturligt fort kan det bero på krypström i båten. Propellern skyddas av en propelleraxelanod. Se efter hur mycket som finns kvar av den. Det är viktigt att propelleraxelanoden är rejält tilltagen så att den skyddar propellern under hela den kommande säsongen.

Propeller

För att inte råka ut för det förargliga med att tappa propellern det första du gör när båten kommer i vattnet, gör du bäst i att kolla att muttern som håller propellern är i gott skick, liksom att saxpinnen sitter som den ska. Fetta in propelleraxeln.

Om du har ett S-drev ska gummitätningen mellan drev och motorbädd kontrolleras varje år. Gummitätningen ska bytas vart sjunde år (eller enligt tillverkarens rekommendationer). En stämpel på gummitätningen talar om hur gammal den är.

Rengöring

Skölj ytorna som ska rengöras. Späd rengöringsmedlet med vatten i enlighet med rekommendationen på flaskan. Använd en stor svamp och tvätta underifrån och upp. Skölj många gånger. I PB nummer 3-06, kan du läsa ett utförligt test av olika rengöringsmedel.

Rigg

Innan du mastar på är det idé att ge masten lite uppmärksamhet. Rengör masten med diskmedel och spreja likrännan med silikon. Då blir det genast lättare att hissa storseglet. Kontrollera att linhjulet i mastens topp inte är skadat. Byt glödlampan i topplanternan om det behövs och checka så att windexen sitter som den ska. Smörj vantskruvar och trissor och se efter så att riggvajern är hel och fin och utan lösa kardeler som sticker ut. Om fallen är slitna – byt ut.

Roder

Sitter lagren och infästningarna i rodret fast? Kan du göra fullt roderutslag? Korrosion kan uppstå under vintern, vilket leder till att hjärtstocken kan fastna. Om båten är rattstyrd, gör först fullt utslag åt ena hållet och sedan åt det andra. Kolla så att rodret svänger lika mycket åt båda hållen. Känn efter så att styrsystemet inte känns glappt.

Om du har en packbox på hjärtstocken till rodret ska du se till att den är ordentligt smord och justerad. Fyll på vattenfast fett i smörjkoppen. Eventuella tapphål ska fyllas igen

Rutor

Kolla att rutor/ventiler/luckor sitter som de ska och att gummilisten runtom inte börjar bli spröd. I så fall bör den bytas.

Segel och kapell

Om ditt segel eller ditt kapell är måttligt smutsigt kan det räcka med att du går över det med vatten, såpa och en mjuk rotborste. Det finns dock några olika medel som bättre rår på fågelbajs, oljefläckar och mögel.

Skrovgenomföringar

Var alltid med själv när din båt ska sjösättas och kolla att skrovgenomföringarna håller tätt. Det är ganska vanligt att genomföringarna kärvar ihop under vinteruppläggningen. Titta efter eventuella sprickor. Pröva om de går lätt att öppna och stänga. Passa på att ge dem en omgång med smörjmedel. Slangar och slangklämmor bör också ses över. Du bör ha dubbla, rostfria, motkopplade slangklämmor på alla skrovgenomföringar. Kolla alla slangar, vid minsta sprickbildning ska de bytas ut. Rensa självlänsarna från löv och skräp. Silarna framför kylvattengenomföringarna bör skrapas rena från smuts och eventuell bottenfärg. Kolla kylvattnets väg från skrov till motor, alltså genomföring, sjövattensfilter, pump och slangar.

Säkerhetsutrustningen ombord

Varje vår bör du göra en översyn av säkerhetsutrustningen ombord. Följande utrustning bör finnas ombord på en fritidsbåt: Brandsläckare, Förbandsartiklar, med bruksanvisning, Livflotte, Livboj med ljus, Nödsignaler; röda handbloss och fallskärmsljus, Flytvästar till alla ombord (ska vara CE-märkta), Tändstickor, Gas- och brandvarnare, Säkerhetsselar, Ankare med kätting/lina och reservankare, Drivankare, Förtöjningsgods, bogserlina, Båtshake, Pump/öskar/hink, Kniv lättåtkomlig i sittbrunnen, Räddningsstege, Koniska träpluggar, Vhf, Ficklampa, Radarreflektor, Radio för väderprognoser, Signalhorn, visselpipa, Lanternor och signalfigurer.

Navigation

Sjökort, aktuella farvatten, Sjökortsbeteckningar, kort 1, Sjötrafikföreskrifter, Passare, transportör, klocka, Kikare, Pejlkompass, Devierad kompass, Gps.

Verktyg och reservutrustning

Glöm inte att se över vilka verktyg du har i båten. I din verktygslåda ombord bör du ha: hammare, polygrip, avbitartång, skiftnyckel, skruvmejslar, ståltråd och isoleringstejp. Men det skadar inte om du även plockar ner fasta nycklar, silvertejp, ficklampa, silikon, hylsnyckelsats och lite annat smått och gott.

Det kan också vara en god idé att ha lite reservmaterial med sig om något skulle gå sönder: impeller, generatorrem, slangbitar, slangklämmor, säkringar, glödlampor och isoleringsband. På segelbåtar bör man även ha extra repsatser till segel och rigg.

Vanligaste felen

Vid säkerhetsbesiktningar brukar följande punkter få nedslag:

– Skrovgenomföringarna – sitter de ordentligt?

– Jordning av bränslesystemet – kollas med multimeter.

– Den manuella länspumpen krånglar – funktionskolla och rensa intaget.

– Batteri – se till att batterierna är fastspända och sitter i lådor.

– Gasolinstallationen – kollas och läcktestas

Vårrusta från A till Ö Vårrusta från A till Ö Vårrusta från A till Ö


Text: Redaktionen • 2008-04-14
ArtiklarpraktisktbatagandeVårrustningGuider
Rulla till toppen