Antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor höll sig under 2019 på en historiskt sett låg nivå // Foto: Istock

Artiklar

19 omkom i fritidsbåtsolyckor 2019

Över hälften av olyckorna var alkoholrelaterade

Text: Praktiskt Båtägande • 2020-01-08 Uppdaterad 2021-06-09

Det är fortsatt låga siffror när det gäller antalet olyckor med dödlig utgång bland svenska fritidsbåtar.

Under 2019 slutade siffran på 19 och även om det är fler än år 2018 (14) så är det färre än de föregående åren. Snittet mellan 2000 och 2017 är 31 omkomna i fritidsbåtsolyckor.

Drygt hälften av olyckorna inträffade i insjöar och sex personer omkom i kanotolyckor, vilket är ovanligt många.

Pressmeddelande:

Under 2019 omkom 19 personer i fritidsbåtolyckor. I jämförelse med tidigare år är det ett lågt antal, även om det är fler än 2018 då väldigt få omkom. Av de omkomna är alla vuxna. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män.

I drygt hälften av alla fritidsbåtolyckor med dödlig utgång har alkohol varit inblandat. I ett av fallen var narkotika en faktor.

Drygt hälften av olyckorna har skett i insjöar. Nästan en tredjedel av olyckorna har skett med kanot. Sex personer omkom i kanotolyckor, jämfört med en person 2018, en person 2017 och två personer 2016. Orsaken till att så många omkommit i kanotolyckor är inte klarlagt. Möjliga förklaringar kan vara att många paddlar året om när det är riktigt kallt i vattnet och fiskar från kanoterna, vilket kan innebära att riskerna för olyckor ökar.

– Vi vill uppmana såväl kanotister som andra fritidsbåtsanvändare att ta det försiktigt. Genom att använda flytväst, vattensäkra mobiltelefonen och framförallt vara nykter kan man minska riskerna för olyckor på sjön, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten fortsatt lågt. Inom yrkessjöfarten omkom en person 2019 i en arbetsplatsolycka, vilket är samma antal som under 2018. Totalt har 10 personer omkommit i svensk yrkessjöfart sedan 2010.

Källa: Transportstyrelsen

19 omkom i fritidsbåtsolyckor 2019

Bästa siffran på 47 år

Därför har dödsolyckor på sjön minskat kraftigt i år


Text: Praktiskt Båtägande • 2020-01-08
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen