150998.jpg

Artiklar

Barn drunknar i grunda vatten

Under 2008 och 2007 dog fem barn årligen i Sverige till följd av drunkning. Men antalet olyckor som inte ledde till döden var betydligt fler, enligt uppgifter från Barnolycksfonden.

Text: Redaktionen • 2009-06-25

Barnolyckfallsfondens statistik visar att 64 procent av alla drunkningstillbud som kom in till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm mellan 2005 och 2008 skedde under sommarmånaderna juni till augusti, enligt ett pressmeddelande från Trygg Hansa.

– Det är en tid på året då vi rör oss mer utomhus och givetvis svalkar oss vid vatten och sjöar. Även om det är glädjande att antalet avlidna sjunker är vi övertygade om att det går att få ned antalet drunkningstillbud ytterligare genom förebyggande åtgärder, säger Nina Karlsson, forskningssjuksköterska på Barnolycksfallsfonden och som arbetar på Barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Totalt fick Astrid Lindgrens Barnsjukhus in tio drunkningstillbud under 2008. Siffror för badolyckor som inte leder till döden i hela landet finns inte samlat på ett ställe.

– Vi vet dock att det sker många fler olyckor kopplade till vatten än de med dödlig utgång och även om alla inte kräver akut läkarvård är det ofta traumatiska upplevelser för både barn och föräldrar, säger Nina Karlsson.

Små barn ofta drabbade

Svenska Livräddningssällskapets senaste undersökning visade att 94 procent av landets femteklassare uppfyller läroplanens krav på simkunnighet. Dock var 51 procent av barnen som drabbades av drunkningsolyckor under åren 2005 till 2008 mellan noll och fyra år gamla, enligt Barnolycksfallsfondens statistik, och i den åldern är simkunnighet långt ifrån en självklarhet. Olyckorna bland barn under fyra års ålder inträffar ofta nära hemmet så som i badkaret, dammen eller poolen i trädgården. Cirka hälften av de fall som kom in till Astrid Lindgrens Barnsjukhus berodde på drunkningstillbud i pool eller badkar år 2008, enligt Barnolycksfallsfondens statistik.

– Det beror på att barn upp till tre års ålder blir desorienterade om det får vatten över näsan och munnen och inte instinktivt vet vad som är upp eller ner, säger Nina Karlsson.

Allvarliga barnolyckor är inte ett prioriterat forskningsområde trots att det är något som alla barn riskerar att råka ut för. Barnolycksfallsfonden vill ändra på det, genom stöd till forskning och informationsspridning kring olycksförebyggande åtgärder och det görs i nära samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Trygg-Hansa.

Tips från Barnolycksfallsfonden om hur du kan förebygga drunkningsolyckor:

” Titta över området där du bor eller har sommarhus för att identifiera eventuella olyckplatser som vattendrag, pooler etc.

” Var uppmärksam på byggarbetsplatser eller gamla diken som kan vara översvämmade, de utgör extra stora risker.

” Kontrollera brunnslock, även på oanvända brunnar.

” Ha alltid flytväst på i båt.

” Låt barn bära flytväst om de vistas på strand eller brygga.

” Bygg staket runt trädgårdsdammar och liknande

” Små barn ska inte lämnas utan uppsikt, varken inomhus eller utomhus.


Text: Redaktionen • 2009-06-25
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top