Arbetet med mobiltäckning i skärgården går åt rätt håll // Foto: Getty Images

Artiklar

Mobiltäckningen i skärgården klart förbättrad

Bättre täckning på vatten än på land

Text: Martin Strömberg • 2018-06-29 Uppdaterad 2021-06-09

 

De senaste sex åren har mobiltäckningen förbättrats avsevärt i Stockholms skärgård. 
Samtidigt visar Länsstyrelsens kartläggning att det är stora skillnader i täckning mellan olika operatörer i olika delar av skärgården.

Länsstyrelsen har undersökt mobiltäckningen i skärgården, bland annat genom att ha med mobiltelefoner med olika operatörer på Waxholmsbolagets båtar. Man har också använt boende i skärgården som har hjälpt till att samla in data.

– Resultatet visar att under de senaste sex åren så har mobiltäckningen märkbart blivit bättre i många delar av skärgården, men det finns arbete kvar för att förtäta näten och öka kapaciteten, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på länsstyrelsen, till Svt.

Enligt Palmgren kan en stor del av förbättringen tillskrivas operatörernas övergång till 4G-bandet. Samtidigt har fibernätet byggts ut på öarna, och fiberanslutna master har bäst möjlighet att leverera full kapacitet i mobilnätet.

Kartläggningen visar också att täckningen är märkbart bättre på vatten än på land i nästan hela mätområdet.

Här kan ni läsa hela rapporten.

 

Uppkopplad avkoppling – så får du ut mesta möjliga mobildata på sjön


Text: Martin Strömberg • 2018-06-29
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top