Det var en späckhuggare och ingen blåval som hittades på Orust //

Artiklar

Blåval var Späckhuggare

Den mystiska valen är identifierad.

Text: Martin Strömberg • 2018-04-26 Uppdaterad 2021-06-09

 

Den val som i måndags hittade utanför Mollösund på Orust var ingen blåval, som man först trodde.

Nu har diverse valexperter undersökt kadavret och det har varit ett svårlöst mysterium vilken art det egentligen är.

Knölval, grindval, vitval och vikval är några valtyper som har nämnts i spekulationerna.

Ingen av dem visade sig vara rätt.

– Valen har varit ett mysterium och det har ändrats art en gång i timmen ungefär, säger Svante Lysén, expert från Naturhistoriska museet i Göteborg.

 

Blåval var Späckhuggare

 

Under onsdagen undersökte Lysén själv tänder, fenor och tog dessutom späck- och muskelprover, och nu har man löst mysteriet.

– Det är en späckhuggare. Det visade sig vara en hanne för den hade en snopp. Ungefär sex meter lång, säger han, till Bohuslänningen.

Lysén gör bedömningen att späckhuggaren varit död i cirka två veckor. Överhuden är borta, vilket gör att valen är vit i stället för svart och vit som späckhuggare annars är.

Det förklarar också lukten.

Han berättar vidare att det under några år har förekommit späckhuggare i Bohuslän, en flock som varit på jakt efter makrill. Flocken har känts igen på en hane med högg ryggfena.

 

TV: Späckhuggare siktade längs bohuskusten


Text: Martin Strömberg • 2018-04-26
ArtiklarBåtnytt
Scroll to Top