151327.jpg

Artiklar

Coronet Playmate – Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Snabb, säker, praktisk, oöm, ärtig och annorlunda - så beskrevs Coronet 21 Playmate i reklamen när båten lanserades i slutet av 1960-talet. Men köparna förstod inte konceptet och båtarna var nästan omöjliga att sälja. Idag är Playmaten ett eftertraktat samlarobjekt och kanske den mest mytomspunna modellen av alla Coronetbåtar.

Text: Redaktionen • 2008-02-13 Uppdaterad 2021-06-10

Från början var det tänkt att Playmaten skulle vara ett budgetalternativ i Coronets modellprogram. Man tog det framgångsrika skrovet från Coronet 21 DC och skalade bort det mesta av inredning och gjorde en helt öppen båt. Styrplatsen placerades centralt vid en mittkonsol. Två passagerarsstolar ritades på sidorna om motorrummet i aktern och en stol framför styrplatsen. För övrigt var båten helt ren från inredning.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Tanken var att den skulle vara både sportig och praktisk. I de gamla reklambladen från Coronet kan man se allt från bilder på vitklädda herrar som är ute med båten och fiskar till hantverkare iförda stråhatt påväg med båten fullastad med byggmaterial. Det var ett nytt och annorlunda koncept men konstruktörerna James R. Winne, Waltman M. Walters som gjorde skrovformen och Hans Bruun Bertelsen som stod för interiören var långt före sin tid.

Playmaten har mycket gemensamt med våra dagars eftertraktade styrpulpetbåtar. När båten lanserades i början av 1960-talet var det helt andra ideal som efterfrågades. Det skulle vara ombonat och välutrustat. Kabinbåten med möjlighet till övernattning var dåtidens dröm för många blivande båtägare. Playmatens avskalade design var en udda fågel som få förstod sig på när den kom.

Priset pressas

Det danska varvet Botved Boats, som tillverkade Coronetbåtarna, blev inte av med Playmaten. Till en början ansågs den för dyr. Det ursprungliga priset 1969 var 32 630 kronor och det var få som var villiga att betala så mycket för en så avskalad båt som Playmaten.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

För att pressa priset ytterligare bestämde man sig på varvet att massproducera 1000 exemplar under ett år. Priset sänktes i Sverige med 12 000 kronor och enligt en artikel i Båt för Alla från den tiden gjorde det Playmaten till en av de billigaste 21-fotarna på båtmarknaden. Om det verkligen blev 1000 båtar byggda av den här modellen är det ingen som vet idag. Men enligt de uppgifter som Coronetklubben forskat fram tillverkades Playmaten troligen endast under 1969. Därefter hade Botved Boats ett stort lager med svårsålda båtar under flera år framöver.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Det finns obekräftade uppgifter om att den som köpte en 32 fots Oceanfarer åren 1972-73 fick en Playmate på köpet. Flera knep och andra utvägar prövades för att få ut båtarna. I Danmark byggde varvet en egen semesterby och om man hyrde en stuga där ingick det en Playmate under tiden som man bodde på anläggningen. I Stockholm kunde man hyra Coronets husbåtar och Playmate av Coronetcharter som var ett dotterföretag till Botved Boats. Alla påtänkliga knep användes för att saluföra den missförstådda båten men med föga framgång.

I pressen fick den blandad kritik. Skrovet och sjödugligheten fick höga betyg men avsaknaden av inredning drog ner omdömet. En del skribenter menade att Playmaten skulle ses som ett halvfabrikat och att den händige själv kunde snickra ihop en överbyggnad. Och det är det öde som drabbade många av de här båtarna. De modifierades och byggdes om efter dåtidens ideal. Det har gjort att antalet som idag finns kvar i originalskick är synnerligen begränsat.

Samlarobjekt

Märket Coronet har på senare år blivit kultförklarat. De välgjorda båtarna med mycket sjödugliga skrov och den tydliga förankring i 1960- och 1970-talet har skapat en nostalgivåg. Mest känd är kanske Coronet 21 DC. Den båten har blivit något av sinnebilden för en daycruiser från 1960-talet. Men bland samlare och de riktigt inbitna Coronetentusiasterna är det Playmaten som står högst i kurs. Den fula ankungen har blivit en eftertraktad svan. Idag kan ett renoveringsobjekt kosta upp mot 200000 kronor.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Tiden har hunnit ikapp konstruktörernas tankar om en sportig och praktisk båt och idag är konceptet något av det mest efterfrågade på marknaden. Bara namnet ger en stark association till dåtidens synsätt och mode. Det var före oljekriser och miljömedvetande. Båten var en leksak för det unga och vackra folket. James Bond var det manliga idealet. Kanske är det så att de som växte upp under den eran återupplever sin barndoms tidsanda med en Coronet.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Nu grundar sig inte Playmatens värde enbart på en nostalgivåg. Redan när den kom fick den beröm för sina fina egenskaper till sjöss. Det djupa v-formade skrovet gör den oerhört stabil och med rätt motor gör en Playmate 50 knop utan att mista sin säkra gång.

Ursprungligen satt det en Volvo Penta AQ 130 och ett 250 drev på båten. Med den bestyckningen kunde Playmaten pressas upp i 30 knop men den klarar betydligt högre farter. Planingströskeln är relativt hög och det krävs lite extra motorstyrka för att båten ska komma till sin rätt och fungera optimalt.

Saker att se upp med

Det finns några återkommande fel på den här modellen som en eventuell köpare bör se upp med. Alla Coronetbåtar från den här tiden har en utfyllnad av balsa i laminatet. Balsan suger till sig vätska som en tvättsvamp och det krävs endast en liten spricka för att det ska komma in fukt. Vilket i sin tur ofta leder till delaminering. På Playmaten är det inte något stort bekymmer eftersom de aktuella ytorna är begränsade till fördäck och skarndäck. Skulle båten ha drabbats av delaminering kan det åtgärdas genom att man byter ut de skadade delarna.

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Ett annat specifikt bekymmer som drabbar de flesta båtarna av den här modellen är att trädurken tar stryk. Ursprungligen låg det en durk av teak i båten men det finns troligen inget exemplar idag som har originaldurkarna kvar. Det såldes visserligen två varianter av kapell som extra tillbehör till Playmaten. Ett hamnkapell och ett med ståhöjd över styrplatsen och akterut. Hur det senare fungerade i praktiken kan man fundera över. Det måste blivit ett stort vindfång. I sitt standardutförande levererades Playmaten endast med ett skydd för styrplatsen och det är så som de flesta ägare till båten har haft det. Det har lett till att trädurkarna tagit stryk av väder och vind.

Ett annat stort bekymmer kan vara motorn i båten. De flesta av de gamla Pentamotorerna är utbytta idag men frågan är vad som sitter i båten istället.

Men i praktiken är det kanske inte något stort bekymmer. Efterfrågan är betydligt större än tillgången när det gäller Coronet Playmate. Den som vill köpa en sådan båt måste nog vara något av en entusiast. En person som är beredd att lägga både tid och pengar för att bevara båtens unika värde.

I Coronetklubben finns det gått om entusiaster som intresserar sig för hela modellregistret från Botved Boats. I början av september i höst samlas klubben till en stor träff i Vaxholm. Då planerar man att visa upp 26 olika modeller av Coronet och den som är nyfiken på att se mer av de dansktillverkade båtarna är välkommen att komma och titta.

Klubben har idag närmare niohundra medlemmar och antalet ökar hela tiden. Coronet är ett märke som lever vidare trots att det är länge sedan varvet fick slå igen.

Man kan undra om konstruktören Hans Bruun Bertelsen känner att han fått revansch när han ser dagens intresse för styrpulpetbåtar och för Playmaten.

Av: Samuel Karlsson

Faktaruta

Tillverkare: Botved Boats Längd: 6,42 meter Bredd: 2,34 meter Vikt: cirka 1200-1500 kilo Motor original: Volvo Penta Aquamatic 130/250 Konstruktör skrov: James R. Winne och Waltman M. Walters Konstruktör inredning: Hans Bruun Bertelsen Pris 1970: 19950 kronor

Mer om Coronet kan du läsa på www.coronet.nu

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt

Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt Coronet Playmate - Den fula ankungen som blev samlarobjekt


Text: Redaktionen • 2008-02-13
ArtiklarpraktisktbatagandeMånadens båt
Scroll to Top