Artiklar

Dålig märkning av båtvårdsprodukter – flera företag misstänks för miljöbrott

När Kemikalieinspektionen synade båtvårdsprodukter från 29 olika leverantörer avslöjades brister hos fyra av fem företag. I fem fall var bristerna så stora att rättslig prövning väntar. Detta skriver tidningen Praktiskt Båtägande.

Text: Redaktionen • 2016-08-23 Uppdaterad 2021-06-09

För första gången sedan 1992 har Kemikalieinspektionen granskat en rad båtvårdsprodukter – rengörings- och impregneringsmedel, lacker med mera – som säljs i Sverige. Genom att jämföra den innehållsinformation som finns angiven på produktförpackningarna med vad som anges på säkerhetsdatabladen har stora brister uppdagats. På inte mindre än 23, av totalt 29, granskade produkter, vilket motsvarar 79 procent, stämmer inte informationen överens. För 14 produkter bedöms bristerna som omfattande, nio hade smärre brister medan sex klarade granskningen utan anmärkning.

Att det förflutit drygt 20 år sedan sist kan ha påverkat resultatet, enligt Anita Hartikainen, inspektör på Kemikalieinspektionen. Producenter och importörer vars produkter synats tidigare brukar i regel lära sig av den processen.
– I detta projekt var det en hög andel företag som inte tidigare har inspekterats. Vår erfarenhet är att företag som inte tidigare har inspekterats har fler brister än företag som tidigare haft besök av oss. Många av företagen i detta projekt är små, en del nystartade och en del har denna verksamhet lite vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. Detta kan vara bidragande orsaker till att de saknar resurser och kunskap om gällande lagstiftning, något som kan leda till brister.

Prenumerera på Praktiskt Båtägande

Samtliga de granskade båtvårdsprodukterna är mer eller mindre skadliga för både hälsa och miljö, annars hade de inte varit föremål för granskning från Kemikalieinspektionen.
– Det är viktigt att alla som använder båtvårdsprodukter har tillgång till rätt information om farorna. Rätt märkning är en förutsättning för att användarna ska kunna skydda sig själva och miljön mot skadliga kemikalier. Användarna får då även möjlighet att kunna välja de minst hälso- och miljöfarliga produkterna, säger Conny Lerjevik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Informationen om vad diverse kemiska båtvårdsprodukter innehåller är A och O för att använda rätt personlig skyddsutrustning – andningsskydd, handskar, skyddsglasögon och i förekommande fall heltäckande skyddskläder. När yrkesmän på marinor och båtvarv använder produkter av det här slaget finns strikta regler från Arbetsmiljöverket kring skyddsutrustning. Privatpersoner omfattas däremot inte av dessa regler, men hälsoriskerna blir inte mindre för det. (Mer i ämnet finns att läsa i Praktiskt Båtägande nr 3/2016, red:s anm.)

Förutom att granska innehållsförteckningar synades även företagens rutiner, om förpackningarna var barnsäkert förslutna och om produkterna var anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister.

* När det gäller anmälan till produktregistret visade det sig att nio av de granskade båtvårdsprodukterna var klassificerade i fel kategori.
– Det är allvarligt om produkten är felklassificerad, eftersom viktig information för människors hälsa och miljön då kan missas.

* Tio granskade företag hade brister som rörde märkningen. Märkningen är viktig för att få information om produktens farlighet och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

*Tio företag hade brister i distribution av säkerhetsdatablad, säger Anita Hartikainen i en skriftlig kommentar.

* Två av företagen har anmälts för att de salufört farliga kemiska produkter utan förpackningsmärkning, och tre företag har anmälts för att de inte har rapporterat till produktregistret.

* I samtliga fall där brister uppdagats har myndigheten krävt bot och bättring från de felande företagen. I fem fall anses bristerna så pass allvarliga att företagen misstänks för miljöbrott och kan komma att bli föremål för rättslig prövning.
– Syftet med vår tillsyn är att öka kunskaperna om kemikalielagstiftningen hos leverantörerna för att minska riskerna för hälsa och miljö. Vid inspektionerna informerar vi om lagstiftningen och om företagens ansvar, säger Conny Lerjevik.

Så budgetmålar du din lilla båt

Debatt: Bort med elitismen från båtlivet

Bildquiz: Vad kan du om Sveriges fyrar?


Text: Redaktionen • 2016-08-23
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen