Artiklar

Debatt: Bort med elitismen från båtlivet

Praktiskt Båtägandes chefredaktör Philip Pereira dos Reis tycker att det finns en osynlig barriär bestående av ett märkvärdigt språkbruk, regler och ritualer som gör det svårt för nya människor att ta sig in i båtlivet. Läs hans inlägg om hur han vill få rätsida på snobberiet till sjöss.

Text: Philip Pereira dos Reis, chefredaktör Praktiskt Båtägande • 2016-08-23 Uppdaterad 2021-06-09

Båtlivet är som ni vet fyllt av traditioner, oskrivna regler, ritualer och fasta föreställningar om hur det ska vara. I och för sig inget ont i det, men baksidan av alla traditionstyngda verksamheter är att det blir svårt för de människor som står utanför stängslet att ta sig in. Den som blivit skeppare på egen båt får lätt något grandiost över sig och känslan av att vara med i en klubb av utvalda kan i sämsta fall leda till elitism. Man svänger sig med fackuttryck för sakens skull och pekar på vad som är rätt och fel.

Samtidigt så pratar i princip alla, från företrädare för branschen till stora organisationer och små båtklubbar, om vikten av att “få in nya grupper i båtlivet”. Det går inte en båtmässa utan att vi alla ställer oss upp och frågar hur vi ska nå nya människor utanför lagren av redan frälsta. Tyvärr upplever jag ofta att det finns ett glapp mellan teori och praktik, mellan de stora orden och den verklighet vi rör oss i bland kobbar och skär.

“känslan av att vara med i en klubb av utvalda kan i sämsta fall leda till elitism”

Det spelar ingen roll hur mycket vi upprepar orden om att vi måste öppna upp för att få nytt liv i båtklubbarna om vi inte lever som vi lär. Det är inte på seminarier på båtmässorna eller på årsmötena i klubbarna som vi ska räcka ut en hand, utan på varvet, på bryggan, på fjärden och i naturhamnen som vi öppnar upp båtlivet. Det är i vårt agerande som båtmänniskor, när vi utövar vårt fritidsintresse, som vi bjuder in och förnyar båtlivet.

Mina uppmaningar blir därför: Ta ut en nybörjare. Bjud med någon som inte kan stava till sjöben, men som visar en gnutta intresse för att pröva känslan av att färdas på vatten. Visa att det inte är vare sig mystiskt eller svårt. Ge en hjälpande hand. Om du ser någon som skulle behöva lite hjälp på traven med att till exempel lägga till, så fråga snällt och prestigelöst och bidra med det du kan. Utan att få din medmänniska att känna sig dålig eller ovälkommen.

Alla är barn i början och även den bästa kan göra bort sig … Förklara för en nysvensk att havet ligger öppet för alla. Att vi har en rekordlång kust och tusen sjöar som bara väntar på att utforskas. Vi ses!

Debatt: Ett högtravande båtspråk är bara fånigt

Debatt: Därför skiter vi i vårdat båtspråk

TV: Därför är Leif-Ivans båt bäst i världen


Text: Philip Pereira dos Reis, chefredaktör Praktiskt Båtägande • 2016-08-23
ArtiklarLivetOmbordDebatt
Scroll to Top