110 ton fiskeredskap samlats in, varav exempelvis hundratals fiskenät.

Artiklar

“Förlorade redskap kan bli dödsfällor på botten”

Sedan slutet av 2019 har projektet Fiskereturen, med hjälp av finansiering från Havs- och vattenmyndigheten, kartlagt och samlat in uttjänta fiskeredskap som annars hade löpt en risk att skada naturen.

Text: Redaktionen • 2021-01-25 Uppdaterad 2021-01-25

Hittills har 110 ton fiskeredskap samlats in, varav exempelvis hundratals fiskenät. Uttjänta och övergivna fiskeredskap som hamnar på fel ställen i haven och i vår natur är ett stort miljöproblem. Redskapen bidrar till spridning av mikroplaster, kan snärja in fåglar och däggdjur och fortsätter att spökfiska under lång tid.
– Fiskeredskap står för en stor del av det skräp som finns i den marina miljön. Spöknät eller burar kan fortsätta fiska i många år, utan att någon vet om det. Fiskereturen handlar om att färre redskap ska hamna på fel ställen, och fler redskap ska gå till återvinning, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

På sajten fiskereturen.se har ägare till fiskeredskap kunnat höra av sig och be att få hjälp med återvinningen av uttjänta redskap. Det krävs ofta manuellt arbete för att till exempel separera plastnät från vajrar eller blysänken innan varje del kan återvinnas. På den marina återvinningsstationen i Sotenäs kommun har man specialiserat sig på det arbetet, och många har fått hjälp.

Nu är dock framtiden för projektet oviss.
– Det är viktigt att vi inte tappar fart i det här arbetet. Risken är annars att fler fiskeredskap ställer
till problem i miljön. Förlorade redskap kan bli dödsfällor på botten, och plast och metaller kan läcka
ut i havet. Och det är det ju ingen som vill, säger Johanna Ragnartz.

Mer info fiskereturen.se.


Text: Redaktionen • 2021-01-25
ArtiklarpraktisktbatagandeMiljöPraktiskt Båtägande
Scroll to Top