Förstävsfiguren bärgades tidigare men nu har man börjat hämta upp andra fynd från Gribshunden // Foto: Blekinge Museum

Artiklar

Första fynden från Kung Hans skepp uppe

"Alla tänkbara symboler för makt"

Text: Martin Strömberg • 2019-08-28 Uppdaterad 2021-06-09

De första fynden harhämtats upp till ytan under utgrävningen av det danska 1400-talsvraket Gribshunden utanför Ronneby.

På tisdagseftermiddagen bröt föremålen vattenytan för första gången sedan Gribshunden sjönk till havets botten 1495.

Fynden – mestadels bruksföremål – är de första som bärgas från fartyget på 13 år, med undantag för skyddsbärgningen av förstävsfiguren, säger Marcus Sandekjer som är chef på Blekinge museum, enligt Aftonbladet.

– En av de saker som gör mig allra mest entusiastisk i den här historien är att Hans är på väg till ett toppmöte och då har han med sig alla tänkbara symboler för makt, säger dykledare Brendan Foley från Lunds universitet.

Kung Hans var på väg till Kalmar för att åter få med Sverige i Kalmarunionen. Kanske hade han med sig vetenskapsmän, tror Brendan Foley, som säger att drömmen vore att hitta vetenskapliga instrument från 1400-talet.

Alla objekt som hittas kommer att konserveras och hamna på Blekinge museum till en början och senare i det nya museum som planeras i Ronneby.

Totalt kommer det arbete som nu inleds att kosta uppemot fem miljoner kronor och forskare från olika delar av världen medverkar. Den stora lockelsen med Gribshunden är den tid fartyget representerar – de stora upptäcktsresornas.

Marinarkeologer uppskattar att Gribshunden var ett 35 meter långt och 10 meter brett fartyg, som hade en besättning på 150 man.

Skeppet var i dansk tjänst åtminstone från 1486 fram till förlisningen utanför Ronneby 1495.

Det stora vetenskapliga intresset för vraket beror på att det kan ge ledtrådar till hur de skepp som användes av Columbus och Vasco da Gama var byggda.

Gribshunden är ovanligt välbevarad eftersom det inte finns skeppsmask i Östersjön på grund av den låga salthalten.

Vraket har varit känt sedan 1970-talet, men identifierades först 2013. Två år senare bärgades skeppets förstävsfigur, som föreställer en drake eller en grip med en skrikande man i gapet.

Källa: Blekinge museum

TV: Här bärgas lastfartyget med 1 400 bilar ombord

Bottnarna fulla av fritidsbåtar – hittade 16 vrak på två dagar

TV: Se undervattensbilderna på norska miljardvraket

Succéteamet hittade ännu ett historiskt vrak


Text: Martin Strömberg • 2019-08-28
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen