Artiklar

Gästhamnsföreningen: Vi är prisvärda i jämförelse

Efter alla läsarkommentarer som vi fått angående att det är för dyrt att ligga i landets gästhamnar svarar nu Riksföreningen Gästhamnar Sverige på kritiken.

Text: Jens Augustinsson • 2016-02-18

Kraftig minskning av gästhamnsbesök 2015

Läsarreaktioner: Det är för dyrt i gästhamnarna

Efter att vi publicerat statistik från Riksföreningen Gästhamnar Sverige om förra årets besöksstatistik så var det många läsare som kommenterade på vår facebooksida och här på livetombord.se.
Mycket av kritiken gäller att man tycker det är för dyrt att ligga i gästhamnar och att servicen i vissa fall inte motsvarar kostnaden.

– Som branschförening går vi inte in på något sätt och styr prissättningen i gästhamnarna utan det sköter alla var för sig. Jag tycker att det bästa man som besökare kan göra är att föra en dialog med gästhamnsvärdarna och på så sätt föra fram sina åsikter, säger Lise Backby Moberg, som jobbar på Riksföreningen Gästhamnar Sverige.
– På så sätt så kan man allt som oftast få en bra förklaring till varför det kostar som det gör. Jag tror inte det är vanligt att man höjer priserna för att man vill tjäna en massa pengar. Ofta ligger det nog andra anledningar bakom, som dyrare arrenden, personalkostnader och annat, fortsätter Lise Backby Moberg.

Vad branschföreningen däremot gör är att man vill hjälpa gästhamnarna att utvecklas, att bli säkra hamnar med bra service. Och de jobbar för att hamnarna ska bli en port till, och en del av besöksmålet där hamnen är belägen. Bland annat utbildar man sina medlemmar i vad ett värdskap innebär. Det handlar också om att öka servicen på olika sätt, tillexempel jobba för att det ska vara lättare att boka plats i förväg, så man kan vara säker på att ha en plats när man kommer fram.
Ett konkret exempel där gästhamnen smälter samman med besöksmålet som sådant är Kalmar, där turistbyrån nu flyttat ner till hamnen.

Även om Lise Backby Moberg har en viss förståelse för att folk kan tycka det är dyrt att ligga i vissa gästhamnar, så menar hon att det är relativt prisvärt i jämförelse med många andra typer av boende i turismnäringen, även i jämförelse med camping, där man också har med sig sitt egna boende.

Säsongen för gästhamnarna är kort och en intäktskälla för hamnarna som nu kommer allt mer är att man även börjar erbjuda ställplatser för husbilar.
– Vad man också bör tänka på är att ungefär 200 av våra 420 medlemshamnar är båtklubbar. De har begränsade resurser men jag är övertygad om att de gör så gott de kan för att alla ska bli nöjda med sitt gästhamnsbesök, avslutar Lise Backby Moberg. 

 

TV: Här tävlar de i att lägga till


Text: Jens Augustinsson • 2016-02-18
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top