Stena Bulk har designat konceptet för att vara halvautonomt och möta framtida krav på effektiv drift utan att kompromissa med säkerheten // Foto: Stena Bulk

Artiklar

InfinityMax – Stena Bulk vill strömlinjeforma processen

"Är innovativt, provocerande och skulle radikalt omforma vårt sätt att se på bulkskeppningar"

Text: Martin Strömberg • 2021-03-11 Uppdaterad 2021-06-09

 

Stena Bulk är det senaste tankrederiet som presenterar en radikalt ny fartygsdesign som företaget menar utmanar konventionellt tänkande kring effektivitet och koldioxidminskning i sjöfarten.

Det nyligen introducerade hybridbulkbärarkonceptet InfinityMAX kommer att drivas med väte och är utformat för att transportera både torra och våta laster i självförsörjande modulära fack.

Vindkraftverk och solpaneler kommer att användas för att generera all el som behövs för interna system.

En av de grundläggande principerna för designen är skapandet av standardiserade och modulära lastenheter som kan transportera torr bulk, flytande bulk eller flytande gasprodukter (såsom metan, väte eller ammoniak). Enheterna kan släppas utanför hamnar och plockas upp av bogserbåtar, vilket undviker trängsel och minskar samtalstiderna dramatiskt.

InfinityMAX kommer av säkerhets- och flexibilitetsskäl att ha en besättning ombord, men Stena Bulk har designat konceptet för att vara halvautonomt och möta framtida krav på effektiv drift utan att kompromissa med säkerheten.

Stena Elektra – rederiet går mot eldrift

TV: Bulkfartyg demolerade historiskt hus

Maersk sju år snabbare med gröna bränslen

 

InfinityMAX-konceptet kommer också att inkludera hopfällbara vingseglar och ett skrov av hajskinn för att ytterligare förbättra effektiviteten.

Vi är oerhört stolta över att offentliggöra vår InfinityMAX-konceptfartygsdesign. Det vi föreslår är innovativt, provocerande och skulle radikalt omforma vårt sätt att se på bulkskeppningar genom att rationalisera två segment till ett som är redo för framtidens utmaningar, kommenterar Erik Hånell, vd för Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

När fler och fler enheter siktar på att bli koldioxidneutrala 2050 ser Stena Bulk en växande efterfrågan på transport av energilaster som väte, metanol, metan och ammoniak. Även ätbara oljor och kemikalier och koldioxid från koldioxidavskiljningsanläggningar och andra bulkvaror kommer också att få ökad efterfrågan.

– Tillämpning av avancerad teknik, inklusive vätgas som bränsle och andra effektiviseringsåtgärder, innebär att detta är ett fartygskoncept som ger uttryck för vår kärnfilosofi att innovation är nyckeln till kommersiell framgång, med tanke på de utmaningar som vi alla står inför. Vi kommer att fortsätta arbeta nära våra innovationspartners och vända på alla stenar för att säkerställa att vi gör de rätta framstegen för att förverkliga InfinityMAX-konceptet, säger Erik Hånell.

Enligt Stena Bulk, med rätt nivå av beprövad teknik, skulle ett InfinityMAX-fartyg kunna tas i bruk mellan 2030 och 2035.

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Martin Strömberg • 2021-03-11
ArtiklarpraktisktbatagandeLastfartygMiljöStena Bulk
Scroll to Top