Artiklar

Köpekontraktets punkter

Varsågod! Här har du köpekontraktet - en viktig detalj i alla båtaffärer. Vi reder också ut det finstilta

Text: Redaktionen • 2009-01-12 Uppdaterad 2009-01-12

För många är båten livets största investering efter bostaden. Inte sällan rör det sig om en affär på flera hundratusen kronor, kanske miljontals kronor. För att minimera risken att någon i efterhand blir missnöjd är det en god idé att lägga ned mycket tid på att fylla i ett kontrakt. Var noga och anteckna så mycket som möjligt om båten, det är superviktigt att det står klart för båda parter vad det är som säljs och vilket skick båten är i. Många båthandlare lägger ner mycket möda och kraft på att vid sidan av besiktningen ta fram en varudeklaration, en ingående beskrivning av båtens skick och utrustning. Att i efterhand bevisa vem som haft rätt eller fel är svårt. Här är några tips på vad du bör tänka på när du ska upprätta kontraktet.

Årsmodell

Ange årsmodell både på båten och på motorn. Om du är osäker, är det bättre att låta utrymmet vara tomt. Det kan stå dig dyrt som säljare om båten eller motorn är äldre än du uppgett.

Utrustningen

Utrustningen som ingår kan vara föremål för diskussion mellan köpare och säljare. Extra viktigt är att ange om det är någon utrustning på båten som INTE ingår i köpet. Om utrustningen inte fungerar hundraprocentigt, skriv det.

Anmärkningar

Fel på båten som är normalt för dess ålder ska inte anges i kontraktet, bara sådant som är föremål för någon åtgärd.

Originalhandlingar och kvitton

Det är viktigt att styrka vem som äger båten med hjälp av ett köpekvitto. Om kvitto saknas, kan du bifoga registerutdrag från båtklubb alternativt försäkringsbrev. Om båten har varit föremål för reparationsarbeten gäller reklamationsrätt även för den nye ägaren. Glöm ej att bifoga kvitton som styrker detta.

Ägarförbehåll

När säljaren har ägarförbehåll betyder det att båten förblir säljarens egendom fram till dess att full betalning erlagts. Det betyder också att båten blir köparens fulla egendom först när den kommit ur säljarens besittning. Om säljaren går i personlig konkurs och utsätt för utmätning, beslagtas båten av kronofogden även om köparen betalt båten. Köparen har sedan en ”oprioriterad” fordran på säljaren, vilket innebär en stor risk att köparen förlorar båten.

Leverans

Risken övergår normalt till köparen vid avlämnandet. Många affärer görs upp på distans, med resultatet att båten fraktas från säljaren till köparen. Då står säljaren normalt för risken till dess att båten kommit fram till köparen.

Köplagen när du säljer båten privat

När en båtaffär görs upp mellan två privatpersoner gäller köplagen. Skyddet för köparen är långt ifrån lika stort som när båten säljs av en näringsidkare. För det första är köplagens regler inte tvingande, vilket innebär att bestämmelser kan förhandlas bort av parterna. Säljaren kan till exempel friskriva sig från fel genom att sälja båten i befintligt skick. Men det krävs ett avtal, och det kan vara muntligt, men det är naturligtvis bäst med ett skriftligt.

Enligt köplagen har säljaren en upplysningsplikt samtidigt som köparen har en undersökningsplikt. Säljaren måste upplysa om större fel på båten som säljaren känner till eller om båten är i ett väsentligt sämre skick än vad köparen kan ana med tanke på priset och andra omständigheter. Om säljaren brister i sin upplysningsplikt gentemot köparen kan säljaren dock inte friskriva sig från ansvar för fel genom att sälja båten i befintligt skick.

Köparen kan inte heller åberopa fel på båten som han borde ha känt till, till exempel om säljaren uppmanat köparen att undersöka en viss sak.

Rättslig prövning sker av tingsrätten.

Konsumentköplagen när båten säljs av ett företag

När båten säljs av ett företag eller via en förmedlare till en privatperson gäller konsumentköplagen, som ger ett mycket större skydd för köparen. Lagen är i huvudsak tvingande, alltså inte förhandlingsbar. Lagen ger köparen rätt att reklamera köpet inom tre år. Skulle köparen och säljaren inte komma överens, kan köparen vända sig till ARN, det vill säg Allmänna reklamationsnämnden.

För mer information:

www.konsumentverket.se

Av: Johan Andreasson


Text: Redaktionen • 2009-01-12
ArtiklarpraktisktbatagandeGuider
Scroll to Top