Nu ska antalet skarvbon halveras i Stockholms skärgård // Foto: Getty Images

Artiklar

Länsstyrelsen vill halvera antalet skarvar i skärgården

Fiskare vill att man går ännu längre

Text: Martin Strömberg • 2020-05-11 Uppdaterad 2022-11-11

 

Länsstyrelsen i Stockholm vill halvera antalet skarvar i skärgården i sin nya förvaltningsplan för skarven. Antalet skarvbon ska minskas från 6 000 till 3 000 bon fram till år 2030.

Fiskaren Anders Jansson tycker att man borde gå ännu längre.
– Man skulle gott kunna gå ner till 300 bon utan att hota arten, säger Anders Jansson, ordförande i Stockholms läns fiskarförbund, till svt.se.

Janson bor på ön Björkö som ligger en kort båtfärd från Ornö. Under morgonen har han vittjat sina nät. I de tio näten fanns tio abborrar och fem sikar. Det är en betydligt mindre fångst än vad han brukade få för ett par decennier sedan.

Anders Jansson menar att skarven är en av anledningarna till det minskade fiskbeståndet i Stockholms skärgård. De senaste åren har det årligen funnits runt 25 000 skarvar i skärgården.

– Det blir väldigt många tusen kilo fisk som skarvarna äter per vecka, vilket vi yrkesfiskare inte fiskar på ett helt år. Så det är mångdubbelt med fisk som de tar mot vad vi tar, säger Anders Jansson.

Han menar att skarven också tar rödlistad fisk som yrkesfiskarna inte får fiska.

– Jag tänker på ålen, som är värdefull och akut hotad. Där tar skarvarna lika mycket som de alltid har gjort. Så det är inte bara vår försörjning det handlar om. Att minska antalet skarvar handlar om natur- och resursvård i stort, säger Anders Jansson.

Ska få bort skarven – med hjälp av havsörn

Ja till skarvjakt i Kalmar län


Text: Martin Strömberg • 2020-05-11
ArtiklarpraktisktbatagandeSkarv
Scroll to Top