Motorbåten Ofelia var en av 14 nya fritidsbåtar som Sjöhistoriska K-märkte senast // Foto: Sjöhistoriska

Artiklar

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

"Viktigt att värdefulla båtar och fartyg bevaras"

Text: Martin Strömberg • 2020-06-26 Uppdaterad 2021-06-09

 

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två fartyg och 14 fritidsbåtar. Totalt ingår nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som håller det maritima kulturarvet levande längs Sveriges kuster.

Pressmeddelande:

– Det är viktigt för oss att kulturhistoriskt värdefulla båtar och fartyg bevaras och brukas. De är en bärande del av en levande kustkultur – något som vi ibland tar för givet, men som är helt beroende av kunskap och engagemang hos privatpersoner och ideella organisationer i hela landet. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma både kulturarvet och dem som håller det flytande, säger Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet.

Möjligheten att gå ombord på historiska fartyg lockar varje år omkring en kvarts miljon människor. Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, har k-märkt fartyg sedan 2001 och till dem räknas nu även den traditionella fiskebåten Vinön, byggd 1950 och taxibåten Diana från 1964.

Däckaren Vinö byggdes i ek av Bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö i Misterhults skärgård, Oskarshamns kommun. Fartyget är en representant för de många mindre kombinerade fiske- och lastbåtar som tidigare varit mycket vanliga i skärgårdarna längs med Sveriges kust. Vinö är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar. Hon finns sedan slutet av 1990-talet i Stockholm. Även taxibåten Diana, byggd av Fisksätra varv på Fimoverken i Gränna 1964 har k-märkts tack vare sitt kulturhistoriska värde. Hon är fortfarande i bruk med hemmavatten i Stockholms skärgård. Om skötbåten Vinö idag helt är utformad som då den byggdes har taxibåten Diana genomgått en del förändringar genom åren.

– Det är mycket som skiljer mellan Vinö och Diana, där den ena har traditionellt klinkbyggt träskrov och den andra sin tids modernaste glasfiberarmerade platsskrov – men båtarna har transporten av människor och gods gemensamt, säger Karolina Matts intendent på Sjöhistoriska museet.

Samtidigt med k-märkningen av fartyg har Sjöhistoriska dessutom tagit ställning till en rad intressanta fritidsbåtar och k-märkt 14 av dem tack vare sitt kulturhistoriska värde. De finns i Skåne, Västra Götalands, Stockholms, Värmlands och Södermanlands län. Fritidsbåtarna är från vitt skilda tidsepoker – från segelbåten Bel´Rose som byggdes redan 1894, via motorbåten Eola från 1910, ett par exklusiva motoryachter från 20-talet, en folkbåt och en långedragsjulle från 1940-talet till 1960-talets segelbåtar.

– Blandningen av olika sorters båtar är fascinerande. Här finns å ena sidan exempel både på de båttyper inom segel- och motor som fick många fler människor ut på sjön än tidigare. På segelsidan handlar det om folkbåten Jo-Jo, kanotjakten Gitana eller långedragsjullen Pixie. Å andra sidan finns exempel på de äldre exklusiva motorbåtarna som Albatross, Effhå och Ofelia, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

Nedan följer lista på de nu k-märkta fritidsbåtarna. Läs mer om Sjöhistoriskas arbete med bland annat fartygsbevarande och k-märkning på www.sjohistoriska.se. Här finns även listor över samtliga k-märkta fartyg och båtar.

 

Segelbåten Bel´Rose, Mölle, Skåne län
Segelyachten Bel´Rose tillhör den första generationen fritidsbåtar konstruerad av den välrenommerade Albert Andersson och byggd på Petter Eliassons varv på Lindholmen i Göteborg redan 1894. Genom att jämföra de fotografier som finns på båten från 1900-talets första årtionde med de originalritningar som man relativt nyligen kunnat hitta kan man konstatera att vissa förändringar gjordes mycket tidigt (främst vad gäller aktern). Ägarlängden berättar om både Göteborgs, Jönköpings och Vadstena segelsällskap men även om båtens moderna historia med medvetna ägare från 1970-talet och framåt. Nuvarande ägare har haft båten sedan mitten av 1980-talet. Bel´Rose har under det senaste året genomgått en traditionell och materialtrogen renovering, vilket gör att skicket idag är mycket gott.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Claire, Stockholms stad och län
Motorbåten Claire ritades av Gideon Forslund och byggdes enligt ansökan på konstruktörens eget varv i Stockholm 1925. Båten är karaktäristisk för konstruktören och brukar ibland betecknas som en Forslunds-racer. Claire är byggd efter konstruktörens entypsritningar, där alltså flera båtar byggdes efter samma ritning. Claire nyttjades i början främst som passbåt. Genom åren har båten haft ett antal olika ägare men den nuvarande ägaren har köpt tillbaka båten till familjen.  Det kan i övrigt konstateras att båten tillhör den relativt tidiga exklusiva generationen motorbåtar. Idag är Claire i ett gott skick bl a efter en varsam upprustning som gjordes kring år 2010.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Effhå, Stockholms stad och län
Motorbåten Effhå ritades av Gideon Forslund och byggdes på konstruktörens eget varv i Stockholm 1927. Båten är karaktäristisk för hans produktion vid denna tid och brukar därför betecknas som en ”Forslunds-racer”. Konstruktören utformade de beställda båtarna efter ritningar med beteckningar som V 64 samt V 76. Beställarens olika tillval gjorde dock båtarna till unika byggen. Effhå har sitt namn efter beställaren Fridolf Hellströms initialer. Det kan konstateras att båten tillhör den relativt tidiga exklusiva generationen motorbåtar. Den mycket omfattande renovering som gjorts med början under tidigt 2010-tal har inriktats på att återskapa den båt som levererades i slutet av 1920-talet. Man har följt konstruktörens ritningar och gjort val som innebär att båten idag ger ett nybyggnadsintryck.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Eola, Stockholms stad och län
Motorbåten Eola ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes redan 1910 på Gustafsson & Anderssons Varvs- & mekaniska verkstads AB på Kungsholmen i Stockholm. Det kan konstateras att båten därmed tillhör den första exklusiva generationen motorbåtar. Vissa ändringar har gjorts under åren – bl a ett byte till furubotten för knappt trettio år sedan. Även styrplatsen har flyttats till den pulpetmontering den har idag. Interiören är påkostad och i samma skick som då båten var ny. I inredningen finns både tidstypiska inläggningsarbeten och slipat glas, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Vad gäller båtens ägare genom åren kan konstateras att det finns en intressant social bredd bland ägarna, från en biografägare, via en häradshövding till en typograf. Eolas nuvarande skick är mycket gott genom de medvetna val och underhållsåtgärder som nuvarande ägare gjort under sin 43-åriga ägarperiod.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Segelbåten Gitana, Västra Frölunda, Västra Götalands län
Kanotjakten Gitana konstruerades av Emanuel Bagge och byggdes 1938-42 i Sjötorp. Båten hade sin hemhörighet i Vänerns vatten i Karlstad under sina första år. Tack vare sin ketchrigg gav den aktuella båten möjligheter till mycket snabb segling. I slutet av 1940-talet kom båten till Göteborg och Göteborgs kanotförening, där den finns än idag. Av de äldre fotografierna kan konstateras att Gitana har samma utseende idag som då båten var ny. Skicket är i dagsläget mycket gott, sannolikt tack vare senare tiders mycket noggranna och medvetna ägare. Den nuvarande ägaren har haft båten sedan 1974, d v s mer än halva båtens ålder.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Segelbåten Minette, Arvika, Värmlands län
Kustkryssaren Minette byggdes 1949 efter Stig Tiedemans ritningar på Bröderna Hultmans varv i Arvika. Fram till och med 2015 har båten funnits kvar hos familjen Hultman som byggde den, och därmed har hemmavattnen varit desamma under dessa år. Sedan några år tillbaka har nuvarande ägaren genomfört en nödvändig upprustning av båten. Sånär som på det nylagda däcket och rufftaket i teak är båten i originalskick från det sena 1940-talet. Tack vare dokumentationen av Minettes historia kan seglarlivet följas väl. Det goda skicket som båten har idag är bland annat resultatet av den renovering som gjorts.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Saga, Torsby, Värmlands län
Campingbåten Saga byggdes på Karlstads Småbåtsvarv (Dahlström & Svenssons) 1959. Denna populära båttyp bidrog, bl a genom sitt rimliga pris till att få en bredare del av befolkningen till ett friluftsliv till sjöss. Den väldokumenterade historiken där Saga funnits i ett par värmländska sjöar bidrar till det kulturhistoriska värdet. Det kan konstateras att den nödvändiga upprustning som gjorts under det senaste året utförts med både försiktighet och med respekt för de ursprungliga materialen. Att akterspegeln lagats med synliga skruvar och att bordläggningens mässingsskruv bytts mot rostfria är medvetna val som inte hindrar en k-märkning. Saga är idag i ett mycket gott skick tack vare både tidigare och nuvarande ägare.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Segelbåten Zerone, Arvika, Värmlands län
Havskryssaren Zerone är konstruerad av Olle Enderlein och byggd 1963 på Bröderna Martinssons Båtvarv på Orust. Både skrov och interiör är original från då båten byggdes, så även rigg och motor. Detta bidrar till båtens kulturhistoriska värde. Zerone har seglats från södra Norrlandskusten via Södermanland till Skåne. Idag finns båten i värmländska insjövatten. Skicket är i dagsläget mycket gott, både vad gäller exteriör och interiör.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Segelbåten Lysie, Oxelösund, Södermanlands län
Kustkryssaren Lysie byggdes 1965 efter Arvid Laurins ritningar på Nya Varvet i Trosa. Sedan 1966 har den seglats i vattnen kring Oxelösund. Under drygt 40 år ägdes den av en och samma ägare som stod för ett medvetet och noggrant underhåll.  Båtens karaktär och utseende är detsamma sedan den var ny, under åren har bara mindre reparationer gjorts. Traditionella material och metoder har använts, vilket berättar om en stor medvetenhet hos dess ägare. Lysie har en väldokumenterad historia och är idag i ett mycket gott skick.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Motor, Göteborg, Västra Götalands län
Salongsmotorbåten Motor byggdes 1905 åt LKAB i Luleå för att nyttjas till direktionens representation. Båten nyttjades bl a för att man skulle kunna ta sig mellan Luleå stad och LKAB:s anläggningar ute på Svartön. Den aktuella båten är var en av två ”systerbåtar”, bägge med smäckra nitade stålskrov. Motor har överbyggnad i trä, och har genom åren bibehållit sitt utseende både interiört och exteriört. Efter en lång period på land är båten numera åter i bruk till sjöss. De ursprungliga norrbottniska vattnen har bytts mot Västkusten och båten finns idag i Göteborg. Motor är idag i ett mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Segelbåten Jo-Jo, Vallentuna, Stockholms län
Den nordiska folkbåten Jo-Jo (SWE 2) byggdes som 2:a exemplar av sitt slag år 1942 då båtmodellen lanserades. Tanken med denna båttyp var att den skulle vara sjöduglig, billig och byggd inhemska material. Konstruktionen stod Tord Sundén för och bygget stod Sverrevarvet i Göteborg för. Denna s k nordiska folkbåt skulle sprida segling till bredare delar av befolkningen och den viktigaste aktörerna var Sven Sahlén. Redan på 1940-talet kappseglades båten flitigt av sin ägare. Geografiskt har Jo-Jo funnits i Stockholms skärgård, under några år på Västkusten för att under ett 20-tal år finnas i Siljan. Nuvarande ägare, som haft båten de senaste 15 åren, har genomfört en omfattande renovering med både teknik och materialval som följer originalet. Idag finns båten återigen i Stockholmstrakten och är i mycket gott skick.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Ofelia, Bromma, Stockholms län
Den ruffade motorbåten Ofelia ritades av den välkände konstruktören Ruben Östlund 1931 och har genom åren främst använts i Mälaren och Stockholms skärgård. Den aktuella båten är byggd på en unik ritning – och har genom åren bibehållit sitt utseende både interiört och exteriört. Under den nuvarande ägarens snart 40-åriga tid har båten föredömligt underhållits och reparerats med traditionella material och metoder. De minimala ändringar som gjorts genom åren kan ses som årsringar i båtens historia. Ofelia är idag i ett mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om båtens karaktär och historia.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

Segelbåten Pixie, Sjömarken/Borås, Västra Götalands län

Långedragsjullen Pixie (J14) har nummer 112, byggdes 1962 efter Tage Hellmans ritning vid Stenungssunds båtbyggeri av Karl och Kent Johansson. En av idéerna bakom typritningarna till dessa båtar var att ge många människor en välseglande relativ enkel båt till ett överkomligt pris. Även om det byggdes många långedragsjullar så var båtbyggarhantverket i dessa klinkbyggda båtar på hög nivå. Genom åren har Pixie haft sina hemmavatten i Västsverige och finns idag i Boråstrakten. När de ytterligare uppgifter avseende tidigare ägare blir kända kommer båtens kulturhistoriska värde att öka. Den till material och metoder helt riktiga renovering som nuvarande ägare genomfört under det senaste året gör att Pixie idag är i ett mycket gott skick.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

 

Motorbåten Albatross, Saltsjö-Boo, Nacka, Stockholms län
Motorkryssaren Albatross ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes 1928 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Båten tillhör den tidiga generationen exklusiva fritidsbåtar, där varje båt hade en unik ritning. Båten byggdes ursprungligen åt en lantmätare i Skellefteå och hade under femtio år sina ägare i Väster- och Norrbotten. Sedan tidigt 1980-tal finns båten i Stockholm. Tack vare kontinuerligt underhåll är båten fortfarande till största delen original. De ändringar som gjorts, flytt av styrplats samt ändrad vinkel på vindrutan ligger omkring 70 år bakåt i tiden och kan med fog anses vara en del av båtens årsringar. Albatross är idag i gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om båtens karaktär och historia.

LISTA: Här är de senaste 14 K-märkta fritidsbåtarna

Fantastiska fritidsbåtar fick k-märkning

Nya historiska fartyg K-märkta

Bilder: Svenske filmstjärnans lyxbåt k-märks


Text: Martin Strömberg • 2020-06-26
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen