Stölderna av båtmotorer har ökat kraftigt under 2019 // Foto: Polisen

Artiklar

Därför ökar motorstölderna

Polisen berättar om hur motortjuvarna förändrat sig

Text: Martin Strömberg • 2019-04-16 Uppdaterad 2021-06-09

Stölder av båtmotorer har ökat kraftigt hittills under 2019.

Under januari fram till mitten av april har antalet anmälda stölder ökat från 419 förra året till 553 hittills 2019.

Livet Ombord tog ett samtal med Thomas Andersson, Regionalsamordnare på Båtsamverkan Väst, om varför stölderna ökar och hur man bäst kan förhindra att bli av med sin motor eller båt.

– Tidigare var det så att många motorer stals där de låg i hamnen eller vid sin båtplats. Sedan kom vi igång med det som kallas Båtsamverkan vilket fungerar jättebra och den typen av stölder är nuförtiden nästan noll. Istället stjäls flest båtar idag på vinterhalvåret när de är utom tillsyn och tjuvarna har helt enkelt ändrat sina mönster och vanor till där det är enklast att lyckas.

 

 

Därför ökar motorstölderna
Thomas Andersson. Foto: Polisen

 

Vad ska vi göra för att hindra stölderna?

– Nästa steg tror jag är att hitta någon slags fungerande vinterförvaringssamverkan där man kan ha bättre möjlighet att bevaka många motorer. Många har sina båtar utan tillsyn under flera månader och de är i många fall ganska enkelt att komma åt. Sedan är det oerhört viktigt att märka motorerna eftersom det innebär att de hamnar i SIS (Schengen Information System), en databas som gör att det går att identifiera varje motor. Om mina kollegor någonstans hittar en motor som saknar märkning och därmed blir svår att identifiera så blir det faktiskt så att tjuven får behålla den. Spårsändare är naturligtvis också jättebra men då krävs det att man gömmer den bra samt att man vet hur den fungerar. Jag har ofta varit med om motorer som har spårsändare men där ägarna inte vet hur den fungerar och då kan man lika gärna låta bli. Om man vill kontrollera om en motor är stulen kan man gå in på Larmtjänst eller kontakta polisen.

Vilka är det som stjäl båtmotorer?

– Det är olika och det spelar egentligen ingen roll för mig som polis. Om det stjäls flera motorer samtidigt så är det ofta stöldligor från Östeuropa och är det enstaka motorer så är det nästan alltid svenska gärningsmän. Många motorer hamnar tyvärr i Östeuropa, det är ingen hemlighet, och det är just därför som det är jätteviktigt att märka motorerna, då ökar chanserna att få tillbaks dem markant.

Många tycker också att tullen borde få större befogenheter och möjligheter att kontrollera fordon som tar sig ur landet med evetuellt stöldgods?

– Vi tycker också att det borde vara självklart att tullen ska få öppna vilka bilar de vill och titta in och att de borde få skanningsapparater och andra hjälpmedel och jag har själv varit i riksdagen och förklarat vår bild av problemet. Men samtidigt är det ju så att inga stölder börjar vid gränsen. Vi måste bli oerhört mer medvetna och rädda om våra båtar och motorer, vi kan köpa en båt för en halv miljon men struntar i att utrusta dem med spårsändare eller märkning i många fall. Jag tycker att man ska göra vad man kan på sitt eget håll först och inte ge sig på tullen, de gör vad de kan och har möjlighet att göra. Märkning, lås och spårsändare och se till din båt så ofta du kan även under vintern så skulle vi begränsa antalet stölder stort, avslutar Andersson.

 

En dag – 17 stölder

Stöldligor sprängda i Västsverige

Två båttjuvar gripna

TV: Här jagas båttjuvarna


Text: Martin Strömberg • 2019-04-16
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top