Nya mätmetoder visar att den inrikes sjöfarten släpper ut mer än inrikesflyget // Foto: Getty Images

Artiklar

Sjöfarten släpper ut mer än flyget

Dubbelt så högra siffror med ny mätmetod

Text: Martin Strömberg • 2019-05-06

Koldioxidutsläppen från inrikes sjöfart har, enligt officiell statistik, minskat stadigt de senaste åren.

Men nya beräkningar från SMHI visar på motsatsen, rapporterar nu SVT.

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bränsleförbrukningar från inrikes sjöfarten jämfört med vad vi tidigare trott, och därmed också dubbelt så höga utsläpp, säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI, enligt SVT.

Det är Naturvårdsverket som har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller utsläppen, men siffrorna som i dag anges på myndighetens webbsida är inte heltäckande.

De senast jämförbara siffrorna, från 2016, visar att inrikes sjöfart med den gamla metodiken var 342 000 ton koldioxidekvivalenter (gaser som bidrar till växthuseffekten).

Med den nya beräkningsmetoden uppgår utsläppen till 662 000 ton, varav den kommersiella trafiken står för 488 000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar.

Inrikesflyget stod 2016 för 554 000 ton, enligt Naturvårdsverkets siffror.

Fredrik Windmark och hans kolleger på SMHI har genom gps-data spårat alla fartyg som går mellan svenska hamnar. Utifrån en avancerad modell, kallad Shipair, har de beräknat hur mycket fartygsbränsle varje fartyg gör av med.

Tidigare har myndigheterna uppskattat utsläppen från sjöfarten genom att räkna på mängden bränsle som säljs, utifrån uppgifter som rapporterats in från oljeleverantörerna själva.

Man har i samband med det bland annat missat färjor till och från Gotland under sommarmånaderna, vilka står för en stor del av utsläppen.

Det handlar inte om att utsläppen plötsligt har ökat kraftigt utan att man på grund av brister i den gamla metodiken har misstagit inrikes sjöfart för internationell trafik.

– Det innebär ju att det finns mer utsläpp som är Sveriges ansvar, som vi måste stå till svars för till klimatkonventioner och luftmiljökonventioner, säger Fredrik Windmark.

Arbetet med den nya beräkningsmetoden har skett i samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, den myndighet som ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Här vill forskare förbjuda motorbåtar

Singapore varnar för stränga straff

Mekaniskt segel på Finlandsfärja

Volvo Penta lanserar två nya motorer

Rekordsäsong väntar för Stockholms hamn


Text: Martin Strömberg • 2019-05-06
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top