Artiklar

Så kan drönare hjälpa dig i nöd

År 2017 kan Sjöräddningssällskapet använda drönare under sina sjöräddningar.

Text: Redaktionen • 2015-10-06
Så kan drönare hjälpa dig i nöd

TV: Här brinner den enorma yachten

Så tar du hand om inombordaren inför vintern

Drönarprojektet är under en utvecklingsfas hos sjöräddningssällskapet SSRS. Under sommaren har Fredrik Falkman, som jobbar med innovationer på SSRS, provflugit drönare. I ryggen samarbetar han med studenter som gjort två examensjobb för SSRS. Ett av ex-jobben handlar om att kunna styra och kommunicera med drönarna via befintliga mobilnät.

– Vår vision är att drönarna ska vara ett utmärkt komplement under våra sjöräddningar. Varje sjöräddningsstation skulle kunna ha var sin drönare. Drönaren skulle kunna styras från en central anläggning, säger Fredrik Falkman.

De flesta olyckor sker utefter kustlinjen, menar han. Efter att någon nödställd på sjön larmar sjöräddningen ska de frivilliga sjöräddarna hos SSRS senast komma iväg med sjöräddningsbåten 15 minuter efter larmet. Sedan tar det kanske en halvtimme innan man kommer fram. En drönare skulle kunna vara framme vid olycksplatsen efter kanske fem minuter. Där skulle den ovanför olycksplatsen kunna filma och fotografera innan sjöräddarna anländer. Därigenom får sjöräddarna värdefull information och blir mentalt förbereda innan de själva är på plats. Sjöräddarna skulle kunna få information om hur skadad båten är, aktuell sikt och om det är ett grunt område.

– Om det finns flera sjöräddningsbåtar kan man utifrån informationen välja rätt båt och utrustning beroende på vad som har hänt, säger Fredrik Falkman.

Det finns olika regler för den här typen av obemannade flygfarkoster. Idag måste bland annat en drönare vara inom synhåll för föraren. För att få ett speciellt tillstånd att använda en drönare utanför förarens synhåll är det betydligt fler kriterier som måste uppfyllas. Det krävs också en mycket avancerad och dyr teknisk kringutrustning. Ett nytt EU-regelverk för drönare kommer att träda i kraft tidigast 2016.

– Regelverket är fortfarande oklart vad det innebär konkret, huruvida enklare drönare kan manövreras utanför förarens synhåll. Även om den tekniska utvecklingen för drönare går snabbt är det många säkerhetsaspekter som först måste uppfyllas, att de inte blir en fara för flygtrafiken, säger Remi Vesvre, Ledningsstrateg på Transportstyrelsen.


Text: Redaktionen • 2015-10-06
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top