Om man ändå ska byta motor bör man se över nya alternativ tycker Transportstyrelsen // Foto: Max Carlgren

Artiklar

Tre punkter i Transportstyrelsens miljökampanj

Inget förbud mot tvåtaktare på gång

Text: Joakim Hermansson • 2020-03-04 Uppdaterad 2021-06-09

Transportstyrelsen lanserar under 2020 en informationskampanj för att lära oss båtägare mer om våra båtmotorers klimat- och miljöpåverkan. Myndighetens Lina Petersson berättar för Praktiskt Båtägande att det främst är tre områden där vi som kör fritidsbåtar med motor kan utvecklas för att belasta miljön mindre än idag.

– Att köra smartare och hitta det körsätt där din båt drar som minst bränsle är en första lämplig åtgärd, tycker hon och tillägger att valet av drivmedel också kan spela stor roll.

– Alkylatbensin är en renare form av bensin, som ger mindre utsläpp, och för den som tankar diesel rekommenderar vi så hög inblandning av HVO som möjligt, tipsar Lina Petersson.

HVO är en förkortning av det engelska “hydrogenated vegetable oil”, en typ av biodiesel som tillverkas av förnybara råvaror och kemiskt är nästintill identisk med fossil diesel. Några studier på hur HVO påverkar eventuell algtillväxt i båtarnas diesel- tankar, där det ju ofta är så att bränslet lagras under längre tidsperioder än i exempelvis en bil, känner Lina Petersson emellertid inte till.

– Nej, men jag vet att svenska Volvo Penta är en av de motortillverkare som godkänt HVO som bränsle för alla sina motorer, säger hon.

Den tredje punkten i kampanjen handlar om att äldre tvåtaktsutombordare bör bytas ut, eftersom de kan släppa ut så mycket som 30 procent av bränslet oförbränt ut i kölvattnet. Den här uppmaningen verkar också vara den som rör upp mest känslor bland båtägarna. Många reagerade starkt på ett inslag i SVT Nyheter Väst, där det till och med talades om ett kommande förbud mot gamla tvåtaktare. Lina Petersson vill dock, om uttrycket tilllåts, gjuta olja på vågorna och förklarar för Praktiskt Båtägande att det ännu inte är något tvåtaktarförbud på gång.

– Naturligtvis måste vi också tänka ur ett livscykelperspektiv, och inte kassera fullt brukbara motorer. I synnerhet inte om de bara används vid några få tillfällen varje sommar, förtydligar hon.

– Den som däremot ändå planerar att byta ut sin gamla tvåtaktare bör välja en fyrtaktare, en modern tvåtaktare eller kanske allra helst en elmotor istället, tycker Lina Petersson och avslutar med att förklara upprinnelsen till kampanjen om ett renare kölvatten.

– Regeringen har beslutat att hela transportsektorn ska vara fossilfri 2045 och att utsläppen ska ha minskat med 70 procent redan 2030. Ska detta lyckas behöver även fritidsbåtsägarna bidra, och om det sker på frivillig väg behövs inga restriktioner.

Svenska Båtunionen och båtbranschens riksförbund Sweboat är remissinstanser i frågan.

Texten är publicerad i Praktiskt Båtägande 2020/03

TV: Därför är det dags att byta till elmotor

Så dyrt är det med elinombordare i båten

Transportstyrelsen: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt


Text: Joakim Hermansson • 2020-03-04
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top