TV: Ebb och flod i våldsamt tempo

Artiklar

TV: Ebb och flod i våldsamt tempo

Ebb och flod har något romantiskt över sig, men för båtlivet är det mest besvärligt. Här är några filmer där fenomenet snabbspolas.

Text: • 2015-11-02

Fem länder bakom 60 procent av all plast i haven

Quiz: Har du koll på världshaven?

I Sverige är tidvatten inget vi egentligen behöver bry oss så mycket om. I Frankrike och i Storbritannien och på andra håll i världen är det annat läge och nivåskillnaderna kan vara upp till 12 meter. Tidvattnet i Bretagne är känt för båtarna som ligger på sandbottnen och väntar på lyftet från havet. Här får du också ordentlig fart av tidvattenströmmarna när du är till sjöss. För att det ska gå bra måste du ha koll på tidvattentabellerna. 

De främsta orsakerna till tidvatten är månens och solens gravitation (Månens dragningskraft är ungefär dubbelt så stor som solens). Högvattnet dras helt enkelt mot den del på jorden som är närmast månen. 

Världens kraftigaste tidvattensström finns i Nordnorge och Bodø. Saltströmmen kommer upp i hela 22 knop och är ett häftigt naturfenomen som lockar många fiskare och dykare, då strömmen bidrar till ett rikt djurliv. 

 

 

Här ser vi vilka krafter det handlar om i Saltströmmen. Strömmen uppstår när vattnet förflyttas mellan Saltenfjord och Skjerstadfjorden. 


Text: • 2015-11-02
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top