1489587.jpg

Artiklar

TV: Följ tankern i Panamakanalen

Snabbversionen tar bara en och en halv minut

Text: Martin Strömberg • 2018-03-22 Uppdaterad 2021-06-09

Panamakanalen är nästan åtta mil lång och sammanbinder Atlanten och Stilla Havet. 

Då den öppnades 1914, samma år som första världskriget utbröt, hade byggandet skördat över 27 000 dödsoffer, de flesta på grund av ideliga jordskred och sjukdomar bland arbetarna.

Fartyg som seglar mellan New York och San Francisco sparar 12 668 km segling tack vare Panamakanalen.

Kanalens högsta vattennivå är 26 meter över havet och höjdskillnaderna övervinns genom tre slussystem med totalt 24 slussar.

Kanalens kortaste bottenbredd är 152,5 meter och dess minsta bottendjup är 13,5 meter.

Vanligen tar det cirka 8-10 timmar för ett fartyg att segla genom kanalen och omkring 14 000 fartyg passerar kanalen varje år.

Men i den här versionen går det betydligt snabbare och man får följa en tanker genom delar av kanalen.

TV: Här byggs nya Panamakanalen på två minuter


Text: Martin Strömberg • 2018-03-22
ArtiklarBåtnytt
Scroll to Top