999186.jpg

Artiklar

Så väljer du rätt brandsläckare till båten

Kunskap och rätt utrustning är dina bästa vänner om elden flammar upp ombord. Se alltid till att ha fungerande prylar till hands och lär dig hur de ska användas.

Text: Redaktionen • 2014-11-07
Läs mer: Så sätter du bilmotorn i båten
Läs mer: Åtta köpvärda sportbåtar från 70- och 80-talet
TV: Så lagar du skador på gelcoaten
Läs mer: Drömbåten – Cigarette Bullet

Trots den uppenbara närheten till vatten är båtar ett lätt byte för brand. Det finns mycket brännbart ombord och många tillfällen då brand kan uppstå. Farligast och mest lättantändligt är de olika flyktiga vätskor och gaser vi har med oss ombord. Fotogen, diesel, gasol och bensin är alla i olika grader utmärkta att starta en brasa med.

Att drivmedel är eldfängt blir uppenbart när man ser till statistiken som berättar att de flesta båtbränder startar i samband med tankning. En självklarhet för båtägare med bensinmotorer i motorrummet blir därför att alltid ventilera ut ordentligt innan start och att se till att tanken är ordentligt jordad. När det gäller lösa trycktankar ska de alltid fyllas på uppe på land, helst en bit ifrån båten för att undvika att gaser samlas i båten.

Även om besöket vid sjömacken är det farligaste tillfället ur brandsäkerhetsperspektiv finns det en klar bubblare på listan, och det är elektricitet. Den tid då båtar seglade runt med en ficklampa som enda elektriska utrustning är förbi och dagens båtar fylls i stället till brädden av eldriven utrustning. Tyvärr är installationerna inte alltid så bra, och det har satt sina tydliga spår i sammanställningarna av senare års bränder. Elsystem åldras och slits också, så det finns all anledning att se över installationerna i äldre båtar.

Även i pentryt startar det bränder. Orsaken är ju ganska uppenbar med tanke på att kombinationen trånga utrymmen, brännbara vätskor och gaser och en båt som rör sig i sjön inte är den bästa. Även här är det viktigt med bra installationer och att man ser till att hålla exempelvis brännbara textilier borta från själva spisen.

Men hur väl man än jobbar förebyggande så slår olyckan till när man minst anar det, och då är tiden knapp och det gäller att handla fort. Släckutrustningen ska finnas på rätt plats och det gäller också att släckaren fungerar när du drar ur sprinten. Släckare ska vårdas som barn och servas med jämna intervaller, något som sällan blir verklighet för många fritidsbåtsägare.

Hand-brandsläckare finns i princip med tre olika sorters släckmedel: kolsyra, skum och pulver. Den absolut vanligaste sorten ombord på våra fritidsbåtar är pulversläckaren. Förklaringen till det är enkel: den är väldigt effektiv. Pulver släcker helt enkelt lågorna snabbt, och det är störst chans för en ovan användare att få stopp på branden med en pulversläckare.

Den stora nackdelen med pulver som släckmedel blir däremot uppenbar när elden väl är släckt. Det är otroligt svårt att sanera efter en pulversläckare, och har man tömt en släckare in i motorrummet så innebär det med största sannolikhet slutet för den motorn. Pulvret består till stor del av salt, som motorn alltså suger i sig med förödande resultat.

Vid sidan av pulversläckaren är brandfilten ett något underskattat hjälpmedel ombord. När det gäller att kväva en mindre, nyligen startad brandhärd inne i båten eller brand i kläderna på en person, är brandfilten att föredra. Den är underhållsfri och kräver ingen sanering, däremot är det viktigt att träna i förväg så att man vet hur den ska användas.

Text och foto Philip Pereira dos Reis

Så väljer du rätt brandsläckare till båten Så väljer du rätt brandsläckare till båten Så väljer du rätt brandsläckare till båten

Så väljer du rätt brandsläckare till båten Så väljer du rätt brandsläckare till båten


Text: Redaktionen • 2014-11-07
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top