W-185-ton-skräp-bortplockat-från-västkuststränder-ingång

Båtnytt

185 ton skräp bortplockat från Västkusten

Västkuststiftelsen samordnar insatser för skräpplockning på stränderna. Resultatet 2023 blev faktiskt lägre än föregående år, men ingen är besviken.

Text: Fredrik Olsson • 2024-02-21 Uppdaterad 2024-02-21

Västkuststiftelsen samordnar strandstädning längs den svenska västkusten, där kommuner, entreprenörer, ideella föreningar och privatpersoner hjälps åt att plocka bort skräp som flutit i land.

Resultatet av städningarna 2023, räknat från februari 2023 till januari 2024, blev 185 ton bortplockat skräp. Detta är faktiskt en minskning jämfört med 2022, trots att antalet rapporterade mantimmar ökade under samma period. Men det finns ingen anledning att hänga läpp över det, enligt Västkuststiftelsen, som tror att minskningen beror på att det helt enkelt inte finns riktigt lika mycket gammalt skräp längs kusten som det gjort tidigare.

– Den städskuld som byggdes upp under många decennier har helt enkelt minskat i takt med kontinuerliga städinsatser, säger Florina Lachmann, koordinator för strandstädningen hos Västkuststiftelsen.

Florina Lachmann, Västkuststiftelsen

Enligt Florina Lachmann finns det två olika huvudtyper av skräp: Dels det som kontinuerligt sköljs i land under året, dels mindre fraktioner av plast som har legat länge och blandats med organiskt material. Dessa mindre fraktioner är betydligt mer tidskrävande att samla ihop.

Men skräpplockare och andra engagerade kan inte slå sig till ro. Varje år flyter hundratals ton skräp iland på Västkusten.

– Något som är viktigt att komma ihåg är att plasten utgör ett hot mot ekosystem och biologisk mångfald, alldeles oavsett storlek, säger Florina Lachmann.


Text: Fredrik Olsson • 2024-02-21
Båtnytt
Scroll to Top