Märkliga detaljer i Sweden Yachts Groups konkurs har framkommit vid Praktiskt Båtägandes efterforskningar. Foto: Sweden Yachts Group

Båtnytt

Konkursen i Sweden Yachts Group: 53 miljoner i skulder

I februari försattes Sweden Yachts Group i konkurs, men bolaget har begärts i konkurs flera gånger de senaste åren. Nu fanns 137 kronor på kontot, medan skulderna uppgick till drygt 53 miljoner kronor.

Text: Joakim Hermansson • 2024-04-09 Uppdaterad 2024-04-26

Varvskoncernen Sweden Yachts Group registrerades hos Bolagsverket 2018. Med bas i CR Yachts, grundat av fadern Charles Rutgersson i slutet av 1980-talet, kompletterade sonen Mattias Rutgersson med välkända prestigebåtar från Malö Yachts, Regina Yachts of Sweden och Sweden Yachts. Men bakom de en gång så fina varumärkena dolde sig en ytterst skakig verksamhet, där skulderna och antalet ärenden i tingsrätten växte.

Paula Save utsågs till konkursförvaltare när Skatteverket genom sin ansökan såg till att Sweden Yachts Group den 5 februari i år försattes i konkurs. Hennes konkursbouppteckning är beklämmande läsning. Den visar att varvsbolagets likvida medel uppgår till blott 137 kronor, medan skulderna summeras till 47 557 261 kronor.

Och då är inte ens ytterligare en skuld, som Mattias Rutgersson meddelade först vid förra veckans bouppteckningssammanträde, inräknad. Den ska avse inlåning till bolaget och uppgår till ytterligare 5,5 miljoner kronor, vilket summerar bolagets totala skuldbelopp till drygt 53 miljoner kronor.

Malö Yachts är ett av varumärkena som ingår i Sweden Yachts Group. Foto: Sweden Yachts Group

Men pengarna har inte gått till att bygga upp ett varulager. Advokat Saves bedömning är att bolaget bara ”köpt in vad som varit nödvändigt i det korta perspektivet.” På ren svenska har man alltså levt ur hand i mun. Det lilla lager som finns saknar helt värde. Inte ens handverktygen har åsatts något värde, eftersom de ”är i så dåligt skick och av så ringa omfattning”.

Save konstaterar vidare: ”de maskiner och inventarier som bolaget behövt i sin tillverkning har i huvudsak ingått i hyresavtalet avseende varvslokalen”. Inte heller där finns alltså något för fordringsägarna att hämta. I sin utdelningsprognos konstaterar konkursförvaltaren också krasst: ”Ingen utdelning”.

Enligt marknadsföringen skräddarsyr Sweden Yachts Group båtarna efter kundernas önskemål. Foto: Sweden Yachts Group
Bilderna andas exklusivitet och kvalitet. En badbrygga på en Sweden Yachts 54. Foto: Sweden Yachts Group

Bolaget har begärts i konkurs av Skatteverket vid flera tillfällen de senaste åren, men sena inbetalningar har fått dessa mål avskrivna fem i tolv. Samma tema gäller andra fordringsägare och även arbetstagare som blivit utan lön, där de många ärendena som behandlats av Uddevalla Tingsrätt de senaste åren slutat med inbetalningar i absolut sista stund, eller förlikningar i domstol.

– Väl inför skranket kommer det betalning. Vi har några namn i olika branscher som förekommer frekvent, konstaterar Henric Ask, förbundsjurist inom arbetsrätt hos LO-TCO Rättsskydd, som varit inblandad i några av de fall som berört Sweden Yachts Group.

Den senaste (sista?) kända årsredovisningen för Sweden Yachts Group AB inkom till Bolagsverket i slutet av 2022, och liksom tidigare år först efter förelägganden förknippade med förseningsavgift. Den avsåg då det brutna räkenskapsåret 20200901–20210831. Sedan dess har varken bokföring eller årsredovisning synts till. Däremot överlämnade Mattias Rutgersson vid bouppteckningssammanträdet till Paula Save ”tre lådor innehållande vad han uppger är fysiska verifikationer.” Alltså kvitton, fakturor och liknande i pappersform.

Detalj från en Sweden Yachts 54. Foto: Sweden Yachts Group

Konkursförvaltaren har just nu inte haft möjlighet att låta sig intervjuas av Praktiskt Båtägande, men vi har tidigare haft telefonkontakt och hon har svarat på våra senaste frågor via mejl. Paula Save uppger bland annat att hon nu ska genomföra en granskning av bokföring, kontoutdrag med mera, för att reda ut hur pengar har använts.
– Jag har ännu ingen åsikt i fråga om det har förekommit några oegentligheter eller något brottsligt förfarande, skriver hon.

– Om en konkursförvaltare anser att det föreligger misstanke om brott ska denne enligt Konkurslagen 7:16 underrätta Ekobrottsmyndigheten.

Paula Save bedömer att hennes förvaltarberättelse ska kunna lämnas inom stipulerad tid, sex månader efter konkursbeslutet. Förhoppningsvis ska den kunna kasta en gnutta ljus över konkurshärvan kring Sweden Yachts Group.

Praktiskt Båtägande har sökt Mattias Rutgersson men inte lyckats nå honom.

IMORGON: DE BLEV BLÅSTA AV SWEDEN YACHTS GROUP

Läs mer: Sweden Yachts Group i konkurs


Text: Joakim Hermansson • 2024-04-09
BåtnyttLäsvärtCR YachtsMalöRegina Yachts of SwedenSegelbåtSvenska varvSweden Yachts Groupvarv i konkurs
Rulla till toppen