Hur länge till kommer vi slaska på färg på våra båtbottnar? Den mest giftiga färgens dagar kan i alla fall snart vara räknade.

LivetOmbord

Så arbetas det för totalförbud mot giftiga bottenfärger

Totalförbud mot giftiga båtbottenfärger i hela Sverige kan bli verklighet om några år.

Text: Praktiskt Båtägande • 2017-05-17 Uppdaterad 2021-06-10

Flera projekt är i gång där både EU, myndigheter och frivilliga båtklubbar är involverade i omställningen till miljövänliga alternativ. 

Det största båtbottenfärgsrelaterade projektet, kallat Skrovmålet – som drivs av Transportstyrelsen – sträcker sig fram till 2020. Syftet är att ta fram riktlinjer, rekommendationer och föreskrifter för hur olika båtbottenfärger för fritidsbåtar, inklusive träbåtar, ska användas. Framför allt med målet att minska giftiga båtbottenfärger med biocider inom några år.  

– Det handlar också om hur man kommer till rätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser, säger Lina Petersson, jurist och sakkunnig på båtrelaterade miljöfrågor hos Transportstyrelsen.

I projektet deltar bland andra Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelser.  

Prenumerera på Praktiskt Båtägande här

Undersökningen i Skrovmålet ska mynna ut i en sammanställning som visar vad som saknas och vilka insatser som krävs för omställningen till miljövänliga alternativ.

– Vårt första åtgärdsförlag ska redovisas 2018, medan slutrapporten ska vara klar 2020. Förändringarna ska bli nationella. Till syvende och sist blir resultatet av våra förslag verklighet först efter politiska beslut, säger Lina Petersson.

På EU-nivå pågår ett projekt för att införa totalstopp för giftiga båtbottenfärger inom hela unionen. Inte minst för att färgerna anses för giftiga för att få användas av privatpersoner. 

– Men än så länge är EU:s projekt bara ett utstakat mål. Innan EU-beslutet eventuellt blir verklighet fortsätter vi jobba hårt på nationell nivå, säger Lina Petersson.

Svenska fartyg inom yrkessjöfarten kan fortfarande målas med giftiga bottenfärger. Men rederiet måste ha certifikat som visar vilken typ av färg fartygsbottnarna är målade med. Det är upp till varje myndighet i fartygets hemmahamn att bestämma hur rengöringen av skroven ska gå till. Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg drivs ett projekt för att ta fram en teknisk lösning som kan rengöra och samla upp de giftiga fartygsfärgerna.

Nästa sida: Nya riktlinjer ska ge miljövänligare båtklubbar

Transportstyrelsen tar nu även fram dokument om hur båtklubbar ska kunna bli miljövänligare.

– Många båtklubbar har redan börjat miljöarbetet frivilligt för att få sina medlemmar att välja miljövänliga färger för båtbottnar, säger Lina Petersson.

Tack vare Lova-bidrag, som båtklubbar och andra icke kommersiella aktörer ansöker om hos länsstyrelsen, kan klubbarna få drygt 40 procent av kostnaden när de investerar i exempelvis borsttvättar eller köper tjänster som blästring. 

Endast biocidfria färger är tillåtna i Mälaren, som är både en insjö och en dricksvattentäkt. 

Årstavikens Segelsällskap. ÅSS, i Mälaren har drivit ett frivilligt miljöprojekt för rena båtbottnar sedan 2013.  

– Vi har fått Lova-pengar för 80 medlemmars båtar. För pengarna upphandlar vi tjänster från blästringsföretag och köper tejp, presenningar, reglar och annat som behövs för blästringarna, säger Rolf Andersson, miljöansvarig på ÅSS.  

Det giftiga avfallet från gamla båtbottenfärger på marken efter blästringen tar Ragnsells hand om.

Transportstyrelsen och Stockholms miljöförvaltning har sedan länge informerat båtklubbarna i Mälaren om de giftiga båtbottenfärgerna. Och varje klubb har fått några år på sig att avlägsna de giftiga färgerna på fritidsbåtarna.  Miljöförvaltningen besöker klubbarna med en så kallad röntgenfluorescensanalysator, XRF, som upptäcker gifter som koppar, bly och tenn på båtbottnarna. 

– Befintliga båtar på vår klubb ska ha fått bort sina giftfärger senast 2020. Många väljer att blästra och stryka på epoxi för att sedan borsttvätta några gånger per säsong, säger Rolf Andersson.

Här hittar du landets samtliga båtbottentvättar

Här är två innovativa alternativ till bottenmålning

Tjuvar bogserade båt till Danmark – greps på bar gärning


Text: Praktiskt Båtägande • 2017-05-17
LivetOmbordNyheterBottenfärgMiljöNyheterPraktiskt Båtägande
Scroll to Top