Svenska forskare får snart tillgång till en mini-ubåt som kan gå ner till 3 000 meters djup. Med den ska man forska på klimatets utveckling.

LivetOmbord

Miniubåt ska avtäcka svenska djupens hemligheter

Sveriges första undervattensfarkost för forskningsbruk ska göra det möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka i tiden.

Text: Johan Cooke • 2017-08-01 Uppdaterad 2021-06-10

Sveriges första undervattensfarkost för forskningsbruk ska göra det möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att nå områden som tidigare varit omöjliga att undersöka. U-båten kan göra detaljerade studier av havsbotten på stora djup och följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka i tiden.

Göteborgs universitet skrev nyligen kontrakt på en undervattensfarkost för forskning, som ska kunna tas i bruk under 2018. Den kommer att kunna gå ner på 3 000 meters djup och ha en räckvidd på cirka 200–300 km. 

– Undervattensbåten kommer att göra det möjligt att forska i områden som hittills varit omöjliga att nå, till exempel under 500 meter tjocka glaciärer i Antarktis och under Arktis havsis, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

Denna AUV, Autonomous Underwater Vehicle, alltså en obemannad, autonom undervattensfarkost, styrs från ett moderfartyg och är utrustad med ett toppmodernt navigationssystem som gör det möjligt att köra den långa sträckor under vattnet och samtidigt veta var den är,  trots att signaler från satelliter eller GPS har svårt att nå ner under vattenytan. AUV:n har instrument för att detaljerat kartera stora arealer av havsbotten och is, och är även utrustad med en sonar, som tränger genom botten och visar hur sedimentationen har varit bakåt i tiden.

– Den informationen kan användas för att säga hur klimatet har ändrats under historien och hur iskanten flyttat. Dessutom kommer AUV:n ha instrument för att kunna mäta bland annat havsströmmar, temperatur, koldioxid, klorofyll, nitrat och syre, säger Anna Wåhlin.

Undervattensfarkosten kommer även att användas för undersökningar av vatten nära Sverige, som till exempel i Skagerrak och i Östersjön.

TV: Här pumpas föroreningar ut längs svenska kusten

Värdefullt havsekosystem kollapsar på västkusten – kostar Sverige mångmiljardbelopp

Första bilderna på Nimbus nya storsatsning W9


Text: Johan Cooke • 2017-08-01
LivetOmbordNyheterMiljöNyheterPraktiskt Båtägande
Scroll to Top