Annons

Foto: Getty

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Länsförsäkringar
LivetOmbord

Så startar du båtsamverkan i din båtklubb

Stöldligor med intresse för båtmotorer kan förstöra den kommande säsongen för en båtägare och ofta är det fler på samma båtklubb som drabbas. Båtsamverkan har visat sig ha stor effekt för att minska risken för brott. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Text: Länsförsäkringar • 2019-03-28 Uppdaterad 2021-06-09
Advertisement
Så startar du båtsamverkan i din båtklubb

Försäkra din båt

Motorbåt, segelbåt eller jolle? Länsförsäkringar försäkrar de flesta fritidsbåtar. Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land. Du väljer själv omfattning. Med vår BAS försäkring får du ett bra grundskydd. Med MAX är även båtmotorn och annan maskinell utrustning försäkrad om du råkar ut för en oförutsedd händelse eller tankar med fel bränsle.

LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HÄR

Antalet registrerade stölder av båtmotorer minskade 2018 med 8 procent. Det visar ny statistik från BRÅ som publicerades tidigare i år. Minskningen ägde främst rum under de två första kvartalen medan kvartal tre och fyra låg på ungefär samma nivåer som 2017. Totalt handlar det dock fortfarande om 2510 stölder av motorer 2018, siffror som man på flera håll i landet jobbar aktivt för att minska.

Det flesta stölderna av båtmotorer skedde i storstadsområdena, men i polisregion Stockholm och polisregion Väst kunde man trots allt se en markant minskning. I polisregion Stockholm registrerades 816 stulna båtmotorer under året, en minskning med 15 procent mot 2017. I polisregion Väst registrerades 616 stulna båtmotorer, en minskning med 16 procent mot 2017. Även i polisregion Mitt minskade stölderna av båtmotorer med 18 procent jämfört med året innan.

Båtsamverkan har gett resultat

En anledning till det lyckade resultatet med kraftigt minskade stölder tros vara Båtsamverkan. Mats Galvenius, vd på Larmtjänst säger i ett pressmeddelande:
– Minskningen av stulna båtmotorer kan förklaras med en ökad medvetenhet hos båtägarna samt arbetet med Båtsamverkan. I dessa tre polisregioner där stölderna minskat rejält arbetar man även aktivt med Båtsamverkan.

Tyvärr visar inte alla regioner på samma positiva resultat, i polisregionerna Syd och Bergslagen har stölderna ökat. För polisregion Syd kunde man under 2018 se en 24 procentig ökning av stulna båtmotorer. Så än finns det mycket att göra.

För att reducera stölderna jobbar Polisen, försäkringsbranschen och Larmtjänst aktivt med Båtsamverkan. Ett projekt som drogs igång 2013 av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen, för att minska antalet båtrelaterade stölder.

LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HÄR

Skapar både trygghet och gemenskap

Båtsamverkan innebär att man inte bara ser efter sin egen båt utan även grannens. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten samtidigt som det skapar gemenskap för till exempel en båtklubb.

Lars-Gunnar Karlsson som jobbar med båtförsäkringar hos Länsförsäkringar, menar att det finns mycket man kan göra i respektive hamn eller båtklubb om man vill minska risken för båtrelaterade brott.
– Båtsamverkan har på kort tid visat sig vara väldigt effektivt och där man jobbat med Båtsamverkan kan vi nu se tydliga positiva resultat. Under de första två åren när projektet lanserades i Bohuslän som då var väldigt hårt drabbade minskade man antalet brott med cirka 25 procent. Och det behöver inte vara svårt, mycket handlar om att visa att man är en aktiv båtklubb. Projektet är uppbyggd enligt samma inarbetade koncept som grannsamverkanprojektet, där grannar samarbetar för att skydda sin egendom och förebygga brott, säger Lars–Gunnar Karlsson och fortsätter:
– Genom att gemensamt se över varandras båtar och öka uppmärksamheten i området minskar man både arbetet för varje enskild båtägare samtidigt som man bygger upp trygghet och gemenskap.

En vanlig tanke hos många är kanske ”det händer inte mig” – hur ser man som enskild båtägare vinning i ett sånt här projekt?
– Ett konkret exempel är återigen Bohuslän. Där man efter många år av problem kunde sänka båtägarnas försäkringskostnader för att stölderna och brotten minskade så kraftigt. Medvetandegraden gör också att även andra onödiga kostnader kan minska för den enskilde båtägaren. Till exempel om en tamp är på väg att ge med sig hinner man förebygga eventuella olyckor för att fler rör sig på båtklubben och har koll på hur det ser ut. Även kommunikationen mellan båtklubb och polis förbättras vilket brukar uppskattas.

LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HÄR

Vill du starta Båtsamverkan – så här gör du:

1. Är du medlem i en båtklubb eller liknande ta kontakt med ordförande eller styrelsen och presentera ditt förslag om Båtsamverkan.

2. När ni är redo att starta upp båtsamverkan ta kontakt med Larmtjänst på bat@larmtjanst.se och boka in ett informationsmöte med alla medlemmar.

3. Till första mötet presenteras Båtsamverkan, en representant från Polisen, Larmtjänst eller båtförsäkringsbolagen kan ofta ställa upp för att svara på frågor och informera medlemmarna. Ni kan även fundera över hur ni som deltar i mötet skulle vilja komma vidare med förslaget om Båtsamverkan.

Punkter att ta upp:
– Ta fram förslag på hur ni gemensamt kan förebygga skada.
– Ta fram en handlingsplan för hur ni ska agera vid händelse av brott.
– Samt sammanställ en lita med båtgrannar och hur man ni tar kontakt med varandra.

4. När föreningen beslutat sig för att gå vidare utser ni en kontaktperson och en åtgärdsplan upprättas utifrån rekommendationer från Polis, Larmtjänst eller båtförsäkringsbolag. Information delas med alla medlemmar, med tex åtgärdsförslag, kontaktuppgifter om båtgrannar med mera. Samt hur ni ska implementera Båtsamverkan i er förening, båtklubb eller liknande. Skyltar sätts upp som visar att ni jobbar med Båtsamverkan och ni utrustas med västar.

LÄS MER OM BÅTSAMVERKAN HÄR

 

Checklistan – Så vet du att du har rätt försäkring för din båt

Stöld och brand – så skyddar du båten under vintern

Quiz: Testa dina kunskaper inför båtsäsongen 2019

Quiz: Har du koll på båtåret 2018 och lite andra som kan vara bra att känna till?

ALLA LÄNSFÖRSÄKRINGARS ARTIKLAR HITTAR DU HÄR
Så startar du båtsamverkan i din båtklubb

Text: Länsförsäkringar • 2019-03-28
LivetOmbordPartner
Rulla till toppen