30 personer omkom i fritidsbåtsrelaterade olyckor i Sverige under 2016. Nu Sjösäkerhetsrådet gör nu en samlad satsning för att minska den siffran. Bild Getty Images

Artiklar

30 döda på sjön 2016 – Så ska olyckorna bli färre

Under 2016 omkom 30 personer i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 31 personer 2015. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Text: Jens Augustinsson • 2017-01-16 Uppdaterad 2021-06-09

Preliminärt omkom 30 personer i fritidsbåtolyckor, vilket var i nivå med 2015 då 31 personer omkom.

* En person omkom vid kollision i hög fart med land.

* En annan omkom vid kollision med en annan båt.

* Övriga har drunknat (med reservation för att samtliga obduktionsprotokoll inte är fastställda). Tre personer har omkommit vid kanotolyckor vilket är några fler än vanligt men färre än 2015 då sex personer omkom i kanotolyckor.

Inom fritidsbåtlivet finns ingen komplett sammanställning av antalet skadade personer men ett rapporteringssystem är under uppbyggnad. 

Nästa sida: Så ska dödsolyckorna förebyggas

19-åring död efter våldsam båtkrasch

Inom fritidsbåtssektorn arbetar Transportstyrelsens tillsammans med 15 myndigheter och organisationer inom Sjösäkerhetsrådet. Transportstyrelsen och rådet har som mål att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor minskar till 25 personer per år (räknat på ett glidande femårsmedelvärde) till år 2020. Femåriga medelvärdet låg 2011 på 36,2 och är nu nere i 30,4.

För att nå målet har Sjösäkerhetsrådet enats om att åstadkomma en samlad satsning på ökad säkerhet. Några viktiga delar i den satsningen handlar om:

* Risker med alkohol

* Risker med att vara ensam på sjön och ombord

* Vikten av användning av flytväst

* Vattenskyddade mobiltelefoner, nödsändare och VHF-radio rätt utrustning och kunskaper för kanotister

* Hamnsäkerhet

– Vi ser att genom att använda flytväst, ha mobilen i ett vattentätt mobiltelefonfodral och undvika alkohol på sjön minskar riskerna avsevärt, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Säkerheten inom svensk yrkessjöfart ligger på en hög nivå. Sverige är också rankad på första plats i den årliga sammanställningen från Paris MoU, den så kallade vita listan. Sammanställningen visar hur fartyg i internationell trafik uppfyller reglerna för sjösäkerhet.

Nästa sida: Så många omkom på sjön åren 2007-2016

30 döda på sjön 2016 – Så ska olyckorna bli färre
Så många personer omkom på sjön i Sverige åren 2007-2016. Källa: Transportstyrelsen

Båt med fyra körde i hög fart in i bergvägg

TV: Amerikansk idrottsstjärna död i våldsam båtkrasch


Text: Jens Augustinsson • 2017-01-16
ArtiklarLivetOmbordBåtolyckaNyheter
Rulla till toppen