Det finns stort utrymme för förbättringar visar undersökningen som Praktiskt Båtägande tagit del av // Foto: Plastic Ocean Project (genrebild)

Artiklar

4 av 10 båtägare gör inget för att minska sin miljöpåverkan till sjöss

40 procent av svenska båtägare uppger att de inte gör något alls för att minimera sitt båtlivs effekter på miljön. Endast var femte båtägare (21%) svarar att de gör mycket. Resten svarar att de gör en del. Det visar Blockets undersökning i samarbete med Yougov som Praktiskt Båtägande tagit del av.

Text: Martin Strömberg • 2018-05-25 Uppdaterad 2018-05-25

 

Användandet av båtar har en negativ inverkan på miljön. Eller har det? 26 procent av svenska folket instämmer, 37 procent instämmer inte. Resten svarar varken eller, eller känner sig osäkra.

– Båtbranschen lider av en lång tradition av icke miljövänliga alternativ såsom äldre båtar som är tillverkade utan däckstömning för septiktank och ett användande av bottenfärger som länge innehållit gifter. Jag tror dock att många båtägare idag anser att de knappt hinner använda båten och därför inte upplever att den har en stor miljöpåverkan. Man kan också tänka sig att många båtägare har en mindre båt för dagsturer som de inte anser påverkar miljön särskilt mycket, säger Axel Nordman, båtexpert på Blocket Fordon.

Bland de båtägare som uppger att de gör något för att minimera sitt båtlivs negativa effekter på miljön svarar majoriteten, 67 procent, att de lämnar skräp i land, följt av sopsortering, 55 procent och miljövänlig bottenfärg, 53 procent.

 

Detta gör båtägare för att minimera sitt båtlivs negativa effekter på miljön

1.     Lämnar skräp i land, 67%

2.     Sopsorterar i land, 55%

3.     Miljövänlig bottenfärg, 53%

4.     Miljövänliga båtvårdsprodukter, 42%

5.     Lämnar toalettavfall vid mottagningsanordningar i land, 39%

6.     Har en bränslesnål motor, 37%

7.     Använder miljöklassat bränsle, 29%

 

– Jag tror båtfolk i regel är personer som njuter av utomhusliv och därför vill värna om miljön, men utbudet av alternativ för att agera miljövänligt måste bli fler. Vi ser redan nu allt fler sopstationer i hamnar och tömningsanläggningar av septitankar vilket är positivt, men långt ifrån alla har det, säger Axel Nordman.

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-20 april 2018 har sammanlagt 605 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor +18 år i Sverige som antingen äger en/flera båtar eller överväger att köpa båt.

 


Text: Martin Strömberg • 2018-05-25
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen