Över hälften tycker att båtvalet säger något om dess ägare // Foto: Getty Images

Artiklar

5 av 10 svenskar bedömer föraren efter båten

Tycker att båten speglar dess ägare.

Text: Martin Strömberg • 2018-06-06 Uppdaterad 2021-06-09

 

Drygt hälften av alla svenskar som äger båt eller som överväger att köpa båt (53%) anser att båten säger något om dess ägare. Det framgår av Blockets undersökning i samarbete med Yougov. Främst upplevs båten säga något om ägarens fritidsintressen följt av hens inkomst och var hen bor.

Bland segelbåtsägare är det hela 74 procent som anser att båten säger något om dess ägare vilket går att jämföra med motorbåtsägare där 54 procent svarar samma sak.

 – Segling är mer än transport från a till b, mer än ett medel för att bara komma ut på sjön. De som äger segelbåt har gjort ett aktivt val att äga en båt som även kräver mer kunskap och fler färdigheter än navigation, i alla fall om man tänkt hissa seglen. De flesta seglare kan intyga att segling är mer ett intresse eller en livsstil och kan därmed berätta något om ägaren. För många representerar även motorbåtar ett intresse eller livsstil men för andra är motorbåten mer ett medel för att fiska, transporter eller naturupplevelser, säger Axel Nordman, båtexpert på Blocket Fordon.

Anser du att en båt säger något om dess ägare?

53% av de tillfrågade svarar ja. (segelbåtsägare, 74%, motorbåtsägare, 54%)
30% av de tillfrågade svarar nej (segelbåtsägare, 18%, motorbåtsägare, 30%)                     
17% av de tillfrågade svarar vet ej (segelbåtsägare, 7%, motorbåtsägare, 16%)

Vad tycker du att en båt säger främst om dess ägare?

Urval: män och kvinnor +18 år i Sverige som antingen äger en/flera båtar eller överväger att köpa båt

• Ägarens fritidsintresse såsom sport, design, äventyr, 42%

• Ägarens inkomst, 23%

• Var ägaren bor, 4%

• Ägarens nivå av trendmedvetenhet, 3%

• Ägarens nivå av mijlömedvetenhet, 3%

 

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor +18 år i Sverige som antingen äger en/flera båtar eller överväger att köpa båt. Fältperiod 16-20 april 2018 via YouGov Sveriges Internetpanel.  

 

4 av 10 båtägare gör inget för att minska sin miljöpåverkan till sjöss


Text: Martin Strömberg • 2018-06-06
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen