Artiklar

5 största orsakerna till dödsolyckor på sjön i USA

En kategori olyckor dominerar stort när man tittar på antalet dödsolyckor på sjön i USA. Den är mer än dubbelt så vanlig som tvåan. Men när det gäller det totala antalet incidenter så är det en helt annan kategori i topp.

Text: Jens Augustinsson • 2016-02-10 Uppdaterad 2021-06-09

TV: Här krockar offshorebåten med en boj i hög fart

TV: Här slutar båtturen uppe på land

Varje år ger ett antal amerikanska myndigheter, däribland kustbevakningen, gemensamt ut en rapport kallad “Recreational Boating Statistics”, där vi finner en stor mängd olycksstatistik kring det amerikanska fritidsbåtlivet.

Den senaste rapporten avser båtåret 2014 och sammanfattar vi den i korta ordalag så hittar vi bland annat följande:

* Amerikanska kustbevakningen registrerade under 2014 sammanlagt 4 064 olyckor, med eller utan personskador eller dödsfall. Och det sammanlagda värdet för materialskador uppgick till över 328 miljoner svenska kronor.

* Den enskilt största orsaken till olyckor på sjön var ouppmärksamhet från föraren, som stod för 563 fall, eller 14 procent av det totala antalet olyckor.

* De vanligaste båttyperna som var inblandade i olyckor var öppna motorbåtar (47%), enmansfarkoster som kajaker och liknande (17%) och kabinmotorbåtar (15%)

Nästa sida: 5 största orsakerna till dödsolyckor på sjön

 

 

 

TV: Här åker vattenskotern rakt in i buskarna

TV: Fem riktigt jobbiga lyxbåtsolyckor

* Jämfört med 2013 så ökade det totala antalet olyckor med endast 0,05 procent. Dödsolyckorna ökade dock med 8,9 procent till en total siffra på 610 dödsfall. 

* I de fall där dödsorsaken var känd handlade det i i 78 procent av fallen om drunkning. Och i de drunkningsfall där det fanns rapporter om flytvästanvändning, så saknade den förolyckade personen flytväst i  84 procent av fallen.

* 8 av 10 som drunknade befann sig i båtar som var mindre än sju meter.

* Av de dödsfall där det finns uppgifter om båttyp registrerade så inträffade 47 procent av dödsolyckorna i öppna motorbåtar, 13 procent i kanoter och 10 procent i kajaker.

Här är topp 5-listan över orsaker till dödsfall till sjöss i USA under 2014.

1. Alkoholanvändning – 108 dödsfall

2. Förarens brist på erfarenhet – 44

3. Ouppmärksamhet från föraren – 38

4. Otillräcklig utkik – 26

5. För hög fart – 23 

läs hela rapporten 


Text: Jens Augustinsson • 2016-02-10
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top