Foto: Svenska Livräddningssällskapet via Facebook

Artiklar

83 procent som drunknar är män

Svenska Livräddningssällskapets statistik visar att 83 procent män omkom i drunkningsolyckor under 2020. Summeringen slår också fast vilken som är den dödligaste dagen. 

Text: CM Hellsten • 2021-02-04 Uppdaterad 2021-06-09

2020 blev det mest intensiva året för Sjöräddningssällskapet som aldrig tidigare haft så mycket att göra under en säsong.
De frivilliga sjöräddarna hyllas för att ha gjort en otrolig samhällsinsats.

Livetombord.se har tidigare skrivit om Svenska Livräddningssällskapets undersökning som visar att 55 procent kvinnor använder flytväst medan motsvarande siffra för män är 45 procent. Fler hundar än män har på sig flytväst ute på båtarna – 47,5 procent.

”Våra frivilliga sjöräddare har gjort en otrolig samhällsinsats”

Svenska Livräddningssällskapet redovisar varje månad alla drunkningsolyckor som inträffar i Sverige och nu har senaste helåret summerats.

Den preliminära rapporten visar att 77 personer mist livet vid drunkningsolyckor 2020. Det är det näst lägsta antalet (2019 lägst med 68 personer) under hela 2000-talet och 34 personer färre än medeltalet (~111 personer) för de senaste 20 åren.

Fler hundar än män har flytväst

Prenumerera på Praktiskt Båtägande

BESTÄLL HÄR!

83 procent som drunknar är män

Så här skriver Svenska Livräddningssällskapet vidare i sitt pressmeddelande:

* De som omkommer är oftast män, 64 personer eller cirka 83 procent.

* Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat med 36 personer eller cirka 47 procent av samtliga omkomna.

* Dödsolyckorna inträffar oftast i en sjö, 48 tillfällen eller 62 procent av händelserna.

* Under 2020 har de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 29 personer eller cirka 39 procent omkommer till följd av drunkning i samband med bad. Noterbart är att 23 (~79%) av händelserna inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. Det motsvarar 79 procent av samtliga dödsolyckor i samband med bad.

* Flest dödsolyckor inträffar i juni månad där 26 personer mister livet. I juni inträffar också merparten av badolyckorna.

* Flest omkommer en lördag, 19 händelser.

Varje år drunkar 1,2 miljoner människor i världen:


Text: CM Hellsten • 2021-02-04
ArtiklarpraktisktbatagandeFlytvästSjöräddningSvenska Livräddningssällskapet
Rulla till toppen