Artiklar

Algblomningen kommer allt tidigare och blir allt större.

En ny studie visar att sommaralgblomningen i Östersjön kommer i genomsnitt tre veckor tidigare idag än för 35 år sedan. Resultaten pekar även på att ytansamlingarna av algblomningen blir allt större.

Text: Redaktionen • 2014-07-11
Läs mer: Segla med Briggen Tre Kronor af Stockholm
Läs mer: Världsrekord på vattenskoter- Finland till Spanien
TV: Blinda bygger båt till Båtmässan 2015
Algblomningen kommer allt tidigare och blir allt större.
Satellitbild från NASAs satellit Terra, instrument MODIS.

– Ytansamlingarna domineras av den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. När de driver i land kan de förstöra badmöjligheter och i värsta fall förgifta djur, till exempel har hundar dött. Nu berörs alltså industrisemestern mer än tidigare av dessa obehagliga ytansamlingar, säger Ragnar Elmgren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik samt Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Det är alltså Stockholms universitet och Scripps Institution of Oceanography som under perioden 1979-2013 samlat in satellitbilder av Östersjön. Dessa har tydligt visat att ytansamlingar uppträder allt tidigare och i större utsträckning. I början av den testade perioden var ytansamlingarnas tyngdpunkt runt den 8:e augusti medan den idag har förflyttats till omkring den 19:e juli. Studien visar även att algblomningen har fått en större utsträckning under den senare perioden av studien. Någon direkt orsak har inte kunna konstaterats men att vattnet i Östersjön värms snabbare under våren och är någon grad varmare på sommaren än tidigare kan ha en bidragande faktor.    

– Att ytansamlingarna blivit tidigare och större kan dels tänkas bero på att den sorts cyanobakterier som dominerar i ytansamlingarna ökat och dels på att vädret oftare är lugnt så att de flyter upp till ytan. Forskningen som förväntas ge förklaringarna startade när tidsserien ställts samman, och ingår i Stockholms universitets satsning på forskning om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön, säger Ragnar Elmgren.   


Text: Redaktionen • 2014-07-11
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top