Rätten att få röra sig fritt i naturen är skyddad i Sverige. Foto: Unsplash

Artiklar

Allemansrätten som skyddar vårt båtliv

En av grundpelarna i det svenska båtlivet är allemansrätten – rätten att lägga till vid i princip vilken klippa som helst och ta sig en promenad, njuta av naturen och det klara vattnet. De flesta av oss tänker inte ens på det, eftersom reglerna kring allemansrätten liksom sitter i ryggmärgen. Men vad kan vi egentligen om allemansrätten?

Text: Elinor Karlin • 2023-02-20 Uppdaterad 2023-04-24

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten i sig är ingen lag, men det finns många lagar som omgärdar allemansrätten för att skydda våra möjligheter att vistas i naturen.Allemansrätten är också en viktig del av Sveriges miljöpolitik och hållbarhetsarbete, då den uppmuntrar till ett hållbart och ansvarsfullt utnyttjande av naturens resurser.

Vad betyder det?

Att vi får röra oss i naturen, oavsett om det är privat mark eller ej. Undantaget är tomtmark eller så kallad “hemfridszon”. Vi får heller inte riskera att förstöra något, vilket betyder att till exempel känslig odlingsmark eller trädplantager är off limits. 

Vad innebär det för oss båtmänniskor då?

I princip att vi får lägga oss överallt, så länge vi inte lägger oss på en tomt eller en kommersiell brygga. Vi får till och med lägga oss tillfälligt vid privata bryggor, förutsatt att den ligger utom synhåll från eventuella bostadshus och att vi inte hindrar någon från att använda sin brygga. Grundregeln i allemansrätten är “Inte störa – inte förstöra” och hänsyn är den vägledande värderingen. 

Det är vanligt att vandringsleder går genom beteshagar, och i vissa skärgårdar går djur fritt på öarna. Du får passera genom beteshagar, om du kan göra det utan att störa de betande djuren och försäkrar dig om att stänga grinden ordentligt. Men då måste du vara väldigt trygg med hur djuren kommer att reagera, och om du kan välja en annan väg runt så kan det vara att föredra. 

Hur länge får man lägga till i en naturhamn?

Det finns inte definierat, enligt Naturvårdsverket, men en riktlinje kan vara detsamma som för tältning: Ett par nätter. Förtöjer du en husbåt, även vid egen mark, kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. 

Hur är det med vattenskotrar då?

Det finns regler för vattenskoteråkning som regleras i den så kallade vattenskoterförordningen. Den anger bland annat att man bara får köra vattenskoter utanför allmänna farleder, om inte länsstyrelsen har angett något annat. Men – vattenskoterförordningen har fått kritik från EU-håll och enligt Polisen bedrivs det i dag inte någon tillsyn utifrån dessa regler. Det innebär att du kör vattenskoter utifrån samma förutsättning som alla andra båtar: Med sunt båtvett, och numera förarbevis. 

Vad får man inte göra?

Du får inte lägga till vid en sjötomt framför ett boningshus. Du får inte heller störa djurlivet, förstöra i naturen eller lämna skräp efter dig. Att bryta grenar från levande träd, eller lämna toapapper efter dig i skogen är inte okej. 

Om du eldar bör du också ha koll på reglerna, framförallt om du seglar i naturreservat då det ofta finns begränsningar. Ett generellt tips är att bara elda på iordningställda eldningsplatser. 

Det båtliv som vi känner det i Sverige innebär en stor frihet – men också ett ansvar. Det går inte att sticka under stolen med att vi sysslar med ett rörligt friluftsliv som också innebär en belastning på naturen, och de flesta populära naturhamnarna bär tydliga spår efter de tusentals båtgäster som passerar under en säsong. 

Här kan du läsa mer om detaljerna hos Naturvårdsverket (pdf).


Text: Elinor Karlin • 2023-02-20
ArtiklarAllemansrättenBåtlivsskolanSeglingSemester
Scroll to Top