Under perioden mellan maj och augusti 2019 hanterade Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral 751 sjöräddningsärenden // Foto: Sjöfartsverket/John Jonsson

Artiklar

Allt färre går på grund

Glädjande siffror för 2019

Text: Martin Strömberg • 2019-11-15 Uppdaterad 2021-06-09

Under perioden mellan maj och augusti 2019 hanterade Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral 751 sjöräddningsärenden.

Det är en minskning med elva procent jämfört med samma period 2018.

Såväl grundstötningar som bränder ombord och maskinhaveri minskar under 2019.

Bara 123 av dem hade grundstötningar som orsak och det kan jämföras med somrarna 2016–2018 då samma siffra låg på cirka 170 grundstötningar årligen.

– Det är glädjande att statistiken visar en nedåtgående kurva för antalet grundstötningar, säger Laila Kärrhage, driftchef på JRCC, Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral. Några antaganden är att sommarens väder inneburit färre antal dagar med starka vindar. En annan orsak kan vara den sjösäkerhetskampanj som Sjöfartsverket lanserade inför fritidsbåtssommaren.

Under årets sommar har antalet grundstötningar där situationen inneburit en överhängande risk minskat. Vädret kan ha varit en bidragande orsak då 2019 bedöms ha varit en sommar med mildare vindar än tidigare år.

Fritidsbåtarna står fortfarande för merparten av räddningsinsatserna och det är i juli månad de flesta olyckorna sker.

De vanligaste orsakerna är fortfarande maskinhaveri och grundstötning, även om antalet grundstötningar minskar drastiskt i jämförelse med perioden 2016–2018.

Motorbåtar drabbas i något större utsträckning än segelbåtar. Vattenskotrarna berör endast en liten del av statistiken för 2019.

 

Över sju sjöräddningsfall om dagen

Sjöräddningssällskapets nya smygarbåt


Text: Martin Strömberg • 2019-11-15
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top