En ny kartläggning visar att var fjärde båt i Mälaren läcker det giftiga ämnet. Foto: Bigstock

Artiklar

Båtar fortsätter sprida gifter – trots förbud

Trots att ett förbud infördes 1989 mot det giftiga ämnet TBT – fortsätter fritidsbåtarna sprida den via färgen. Enligt en ny kartläggning läcker var fjärde båt i Mälaren det giftiga ämnet, skriver Dagens Nyheter.

Text: • 2016-08-02 Uppdaterad 2016-08-02
TV: Här flyger ekipaget fram över vattnet
Fler bröt mot lagen under sommarens pådrag

Det giftiga ämnet Tributyltenn (TBT) finns i bottenfärgen som målas på båtar för att hindra alger och havstulpaner från att växa på båtens skrov. Men då ämnet är extremt hälso- och miljöfarligt är det sedan 1989 förbjudet att använda det på fritidsbåtar. Ändå läcker var fjärde båt i Mälaren ut det giftiga ämnet, skriver DN.

Stockholm stad har under sommaren gjort två stycken mätningar på olika platser i östra Mälaren. Och hittills har knappa 800 motor- och segelbåtar undersökts.

– De preliminära resultaten visar att ungefär 25 procent av båtarna har TBT-färger, säger Gunnar Söderholm, chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad, till DN.

I flesta fall rör det sig om båtar där gammal färg målats över och när skroven skrapas läcker gifterna ut och samlas på havets botten. De nya mätningarna från bottensedimenten visade att halterna av TBT på flera ställen i Östersjön var så höga att havets djur och organismer påverkas negativt.

–  Ämnen som lösgörs från bottnen tas upp av djur och fiskar. Djur som lever på havsbotten äter sediment och får i sig föroreningar som de sedan sprider vidare i näringskedjan, säger Sarah Josefsson, miljökemist på SGU:s enhet för maringeologi, till DN.

Källa: Dagens Nyheter


Text: • 2016-08-02
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen