När Folkhälsomyndigheten tvingar svenskarna att hemestra ökar suget efter att komma ut på sjön // Foto: Stockholm Marin

Artiklar

Båtbranschen glödhet inför sommaren

Sökandet på ordet "båt" har ökat med 175 procent

Text: Joakim Hermansson • 2020-06-08 Uppdaterad 2021-06-09

 

I dessa oroliga coronatider har svenska båtägare ändå hittills varit relativt förskonade från alltför långtgående inskränkande myn­dighetspåbud, åtminstone vid en jämförelse med många andra län­der som idkar båtliv i nämnvärd omfattning.

Rapporter från Prak­tiskt Båtägandes europeiska nät­verk talar om helt stängda hamnar, marinor och båtklubbar, dit båt­ägare och medlemmar inte ens haft tillträde för att pyssla om sina flytetyg. Samtidigt har vi här hem­ma kunnat ägna mer tid och resur­ser än brukligt till vårrustningen, inte minst tack vare den ofrivilliga ledighet som korttidspermittering­arna inneburit för många båtägare.

Efter den ur båtlivssamman­hang ändå ganska goda våren väntar nu en ännu bättre som­mar, med alla möjligheter att få uppleva båtlivets frihet. De båt­mäklare vi varit i kontakt med vittnar inte om någon stillhet på båtmarknaden, snarare tvärtom. Intresset för att köpa båt förefal­ler större än någonsin.

– 2019 var vårt bästa år hittills med 237 sålda båtar, men om 2020 fortsätter som det startat nu i maj, så slår vi det rekordet redan i år, säger Claes Widelund, delägare i Stockholm Marin på Bullandö Ma­rina i Stockholms skärgård.
– Det är nästan lite hysteriskt och verkar som om alla vill vara på sjön i år, så priserna har också gått upp, och säljarna får bättre betalt än tidigare. Efter några år med köparens marknad är balan­sen bättre nu, konstaterar Båt­agents vd Anders Hultman som har verksamhet över hela Sveri­ge, samt i Danmark och Finland.

Båtbranschen glödhet inför sommaren

 

– Vi har väldigt bra snurr just nu, och kan hjälpa till med finan­siering som bankerna kanske inte riktigt vill hänga med på, säger Bosse Knape, vd för Knape Marin i Västra Frölunda.

Resultatet av båtbranschens riksförbund Sweboats nyligen genomförda marknadsun­dersökning pekar också mot ett ökat engagemang från många som inte tidigare intresserat sig för båtlivet. Dessa förstagångsköpare är ute efter såväl nya båtar som be­gagnade, men vill även hyra båt.

– Sammantaget kan vi förvän­ta oss en ökning av antalet båt­spekulanter i sommar, och vi ser framför allt ett ökat intresse för att hyra båt. Förhoppningsvis fastnar dessa personer för båtli­vet, säger Sweboats vd Mats Er­ iksson.

Redan under våren har många intresserade båtnybörjare synts på visningsbryggorna över hela landet.

– Vi har haft en hel del kunder som aldrig tidigare ägt någon egen båt, och det är ju glädjande med förnyelse, tycker Claes Wi­delund.

– De tycker nog inte att husbil är lika roligt som båt, och det har de ju rätt i, gissar Bosse Knape småskrattande.

Populärast hos Båtagent är segelbåtar med prislappar kring en miljon kronor, inte alltför gamla, utan från den här sidan millennieskiftet. Helst ska de ha tre rejält bobara kabiner, och då  krävs oftast att båtarna är åt­minstone 35–37 fot för att lös­ningarna ska fungera tillfreds­ställande.

– Vi är kanske lite mer inrikta­de på segelbåtar, och man måste helt enkelt upp i de storlekarna för att få något vettigt, analyserar Anders Hultman och tillägger att Båtagent också mäklar en hel del båtar kring halvmiljonen.

Hos Stockholm Marin är det is­tället motorbåtar upp till 300 000 kronor som efterfrågas, gärna i daycruiserutförande och med inte alltför många år på nacken.

– Nej, vi får många förslag på gamla båtar som vi inte vill ta in, eller styrpulpetbåtar som är för små och för billiga för att förmed­la, konstaterar Claes Widelund.

Båtbranschen glödhet inför sommaren
Båtbranschen glödhet inför sommaren

 

Privatmarknaden hänvisas till Båtbörsen eller köp­- och sälj­sajten Blocket, där det också rå­der full kommers. Visserligen låg det i maj ute något färre båtan­nonser än ifjol, men det beror an­tagligen till stor del på att omsätt­ningstakten är högre i år.

– Ja, 60 procent av båtarna som publicerades i mars och april sål­des inom en vecka, vilket är en fördubbling jämfört med ifjol, no­terar Matilda Adelborg på Block­ets presstjänst och avslöjar att sökningarna på ordet ”båt” ökat med 175 procent jämfört med motsvarande tidsperiod ifjol.

På Blockets motorbåtssidor do­minerar sexmetersbåtar, och bland segelbåtarna är det storleken 30– 33 fot som gäller. Nimbus och Bus­ter respektive Hallberg­-Rassy och Maxi toppar eftersökningarna.

– Tidigare har vi sett att det är många som söker på lyxbåtar och drömmer sig bort, men just nu är sökningarna mer realistiska. Det är till exempel många som söker på Buster, en robust båt som krä­ver i princip noll underhåll, perfekt för en nybörjare, tipsar Matilda Adelborg.

Nu är det ju inte bara att skaffa sig en båt och ge sig ut på sjön. Nej, för många är den mest trånga sek­torn att hitta en båtplats. Idrotts­förvaltningen i Stockholms stad förvaltar fritidsbåtshamnar i bland annat Hammarby sjöstad, Kungsbro strand, Bergsunds strand och Ropsten, men även på Brommalandet. Handläggaren Petra Sundström ser större efter­ frågan än antalet båtplatser och väldigt många som står i kö.

– Det är lite som vanligt, att folk vaknar till när den första vår­ solen kommer, oavsett om det är i februari eller i april, säger hon och tillägger med mer allvarsam ton att hon på senare tid också fått en del andra spörsmål till följd av coronapandemin.

– Flera har fått problem att be­ tala fakturorna, så vi får hjälpa till med anstånd för att de ska kunna ha sin båtplats kvar. Andra har släktingar på sjukhus och vill göra sig av med sin båtplats, be­rättar Petra Sundström som ock­ så upplever det något trögare än tidigare att få svar på utsända er­bjudanden om lediga båtplatser.

– Man har ju nio dagar på sig innan vi går vidare till nästa i kön, och en del platser blir inte uppsnappade så snabbt som de brukar bli.

I Göteborgstrakten är kom­munala bjässen Grefab med sina 7 500 båtplatser den mest betydelsefulla aktören när det gäller fritidsbåtplatser, och här finns faktiskt fortfarande lediga platser att hyra.

– Vi har haft helt fullbelagt väl­ digt länge och först de senaste åren kunnat erbjuda lediga plat­ ser. Nu märker vi en klart ökande efterfrågan igen. Många av våra båtägare är lite till åren och har gjort sin båtkarriär, men nu kom­ mer 30–40­-åringar som tidigare varit på sjön och ser möjlighet att köpa begbåtar till hyfsade priser. Den trenden är både spännande och glädjande, kommenterar Grefabs vd Ann-­Christine Alkner­ Dahl som i vissa av sina hamnar också erbjuder trailerplatser på land för den som önskar sjösätta varje gång båten ska användas.

Trailerburet båtliv kan förstås vara ett väl så bra alternativ, i synnerhet för den som vill ha en liten styrpulpetbåt att snabbt kunna göra dagsutflykter med. På Blocket låg det i april 27 pro­cent fler båttrailrar till salu än 2018, och drygt två tredjedelar av dem såldes inom en vecka.

 

Fotnot. Texten är publicerad i Praktiskt Båtägande 2020/6

Båtbranschen glödhet inför sommaren

Knopskola: Båtlivets fem viktigaste knopar

Quiz: Kan du båtlivets oskrivna regler?

Quiz: Vad kan du om filmen Göta kanal?


Text: Joakim Hermansson • 2020-06-08
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen