Artiklar

Båtklubbar rasar mot nya momsbeskedet

Nu är det fastslaget – båtplatser är att likställa vid parkeringsplatser och därför ska båtklubbar betala 25 procents moms på anläggningar som de hyr av Stockholms stad. Något som förmodligen kommer drabba klubbar i hela landet. Nu gräver båtklubbarna upp stridsyxan: "Vi måste kämpa till sista blodsdroppen".

Text: Jens Augustinsson • 2016-09-16 Uppdaterad 2021-06-09

Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden den 12 september kommer få konsekvenser för båtklubbar i hela landet.
Om inte beskedet överklagas, vilket ska göras inom tre veckor från beslutet, så börjar det gälla så fort det vunnit laga kraft. Beslutet är då bindande för Skatteverket och momssatsen på 25 procent kommer börja tas ut på de arrendeavgifter för mark, bryggor och övriga anläggningar som båtklubbar betalar.

Som vi skrivit om förut kommer detta till exempel innebära att en ideell båtklubb i Stockholm som idag hyr 125 bryggmeter ägda av staden och 3 000 kvadratmeter markyta för uppställning får betala över 20 000 kronor mer per år i avgift. 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF, har länge stridit mot detta beslut och när det nu finns ett förhandsbesked säger man så här i ett officiellt uttalande:

“Måndagen den 12 september 2016 är en mörk dag i båtlivets över 100 åriga historia. Skatterättsnämnden har lämnat besked om att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar. Detta beslut anser vi inom SMBF är felaktigt…

Vi ska nu analysera beslutet och se vilka möjligheter vi har att överklaga Skatterättsnämndens beslut. Vid en snabb analys drar vi slutsatsen att detta beslut inte enbart drabbar oss som bor i Stockholm utan kommer att omfatta alla båtklubbar i Sverige. Skattelagstiftningen ska ju tillämpas lika över hela landet…

Vi som drabbas av beslutet måste kämpa till sista blodsdroppen för att få våra politiker att förstå att detta är ett beslut som kan komma att skada det allmännyttiga ideella föreningslivet och den långa tradition den har, en 100-årig folkrörelse!

Vi ses på barrikaderna och höjer rösten från Sveriges båtorganisationer.”

Läs hela uttalandet från SMBF här

 

 

 

 

Momsplikt kan drabba båtklubbar hårt

Stenungsunds hamn kan bli privat – risk för prischock på båtplatser

Här är appen som förenklar båtklubbsarbetet


Text: Jens Augustinsson • 2016-09-16
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top