Det är svårt att kontrollera hur förbudet efterlevs och hur mycket fritidsbåtarna släpper ut // Foto: Getty Images (arkivbild)

Artiklar

Trubbigt förbud mot skit till sjöss

Misstanke: båttoaletterna övergöder Östersjön

Text: Martin Strömberg • 2018-07-02 Uppdaterad 2021-06-09

För tre år sedan förbjöds fritidsbåtar att tömma toalettavfallet direkt i svenska sjöar och hav. Men ingen vet idag egentligen hur mycket förbudet efterlevs.

Transportstyrelsen misstänker att många fritidsbåtar fortfarande tömmer sina tankar i vattnet.  Men det finns ingen statistik på hur många som följer de nya reglerna och ingen har heller lagförts för att ha brutit mot dem.

– Det är svårt och inte särskilt effektivt att försöka fånga folk på bar gärning så därför har vi i stället valt att rikta våra insatser mot hamnarna, säger Lina Petersson, ansvarig handläggare på Transportstyrelsen, enligt SVT.

Kommunerna är ansvariga för att samla in toalettavfallet. Men bara ett fåtal kommuner för en frivillig statistik över båttoalettavfallet som de tar hand om.

– Det finns inget krav på att de ska rapportera exakta mängder. Däremot har vi kollat på om man skulle kunna göra så framöver för att mäta, men teknikmässigt så är det än så länge ganska så svårt, säger Lina Petersson.

Men i gästhamnen i Kalmar, där man samlar in toalettavfallet, vill man nu se en nationell mätning av hur stora mängder det rör sig om.

–  I dag vet vi inte hur mycket pumpen används men jag skulle vilja se en mätning som gör att man kan se om det går åt rätt håll, säger Stefan Johnson, turistchef i Kalmar. Vi måste även kunna se effekten av den nya förordningen och ska man se någon effekt så måste man mäta nationellt och inte bara lokalt, säger Stefan Johnson.

När förbudet infördes så var tanken att det skulle minska utsläppen av kväve och fosfor och därmed även minska övergödningen bland annat i Östersjön.

 

• Förbudet infördes 2015 och innebär att det det är förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta, och förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium.

• Enligt en studie innehåller en medelstor septiktank 34 l båtlatrin. Detta motsvarar exempelvis ungefär 2,5 g fosfor och 50 g kväve.

• Enligt den Båtlivsundersökningen finns det totalt ca 822 000 fritidsbåtar i Sverige. Av dessa har endast 57 000 möjlighet att tömma avfall i land.

Mindre skit i skärgården

Rapportera brister med lämning av toalettavfall

Se upp: Här är skitmissen som kan ge dig fängelse


Text: Martin Strömberg • 2018-07-02
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top