1007617.jpg

Artiklar

Så undviker du mardrömsköpet

Mardrömsscenariot är om du köpt en begagnad stulen båt från en oseriös privatperson. Sedan 2003 kan du nämligen inte hävda att du köpt en båt i god tro. Den rättmätige ägaren har rätt att få tillbaka båten. Du blir av med båten, pengarna och kan till och med bli åtalad för häleri.

Text: Redaktionen • 2014-11-27
Kolla in Båtbörsen
Åtta köpvärda sportbåtar från 70- och 80-talet
TV: Båtlivets fem viktigaste knopar
Läs mer: Här är bristerna som gör att din båt kan sjunka

Faktaruta

Köpa begagnat av företag + Du skyddas av konsumentköplagen. + Om båten skulle vara stulen kan du som köpare inte bli åtalad för häleri. + Banken ger dig båtlån med båten som säkerhet. – Vanligen dyrare än att köpa av privatperson. Köpa begagnat av privatperson + Oftast billigare än att köpa av företag. + Större utbud. Fler begagnade båtar säljs av privatpersoner än av företag. – Stort ansvar före köpet att undersöka att båten inte är stulen, behäftad med en skuld eller pantsatt. – Skyddas inte av konsumentköplagen utan köplagen, som inte ger lika bra konsumentskydd. – De flesta banker ger inte båtlån om du ska köpa av privatperson.

– På grund av att “köp i god tro” inte längre gäller ställs det oerhört tuffa krav på en köpare som ska köpa en begagnad båt av annan privatperson. Det är köparens ansvar att före köpet göra en rejäl granskning av både säljaren och båtens historik, säger Martin Åberg, utredningsinspektör på Atlantica.

Kontakta tidigare ägare

En oseriös säljare behöver inte se skum ut, menar Marin Åberg. Tvärtom. Han eller hon kan uppträda mycket trovärdigt. Det första steget är att kontrollera säljarens identitet och adress. Om säljaren enbart kan kontaktas via kontantkortnummer till sin mobiltelefon är det en varningsflagga. Fråga efter båtpärm, instruktionsböcker, alla nycklar och servicebok. Prata gärna med tidigare ägare. Skriv ner skrov- och motornummer och ring exempelvis Larmtjänst eller Sjöpolisen för att höra att den båt eller motor du är intresserad av inte är stulen.

– Det är viktigt att kontrollera att säljaren har behörighet att sälja båten. Granska även att båten är betald och inte pantsatt. Säljarens bank kan kräva tillbaka båten av dig om båtlånet inte är löst från banken, säger Martin Åberg.

Köparen kan även kontakta myndigheter, som Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket, för att få information om ifall säljaren har skulder.

Risken att du ska köpa en stulen båt eller marinmotor är inte obefintlig. Årligen stjäls båtar och marinmotorer för hundratals miljoner kronor i Sverige. En del skeppas utomlands, men en hel del säljs på den svenska marknaden.

– När man gjorde om lagen om “godtros- förvärv” gjorde man även om köplagen så att näringsidkare har skyldighet att undersöka att de inte säljer stulet gods.

Om de inte gör det och säljer en stulen båt/motor till en konsument har de skyldighet att återbetala köpesumman till konsumenten. Därför är det mycket tryggare för konsumenten att köpa båt av en handlare än privat, säger Göran Södergren, försäljningschef på Atlantica.

Kolla CE-märkningen

Innan båtköpet är det även viktigt att undersöka att båten är CE-märkt. Märkningen visar att olika säkerhets- och miljökrav som finns inom EU är uppfyllda. Alla fritidsbåtar – från 2,5 meter till 24 meter – måste vara CE-märkta om de är tillverkade eller importerade efter 16 juni 1998. Med import menas båtar importerade från länder utanför EU, utan CE-märket får båten inte släppas in på EU/EES-marknaden.

– Som privatperson och inte insatt i båtköp bör man akta sig för att köpa en importerad begagnad motorbåt från USA, säger Peter Karlsson, projektledare på Båtbranschens Riksförbund Sweboat.

Det finns förvisso svenska företag som importerar begagnade båtar från USA till Sverige och säger sig kunna utföra CE-märkning. Men en del importföretag är tyvärr skojare, och luras genom förfalskade CE-märkningar. (Läs mer om CE-märkning i PB nr 5-2008.)

– Ibland kan ett företag importera båten i kundens (privatpersonens) namn. Då är det privatpersonen, inte företaget, som är importören och därigenom ansvarig för att följa lagen om säkerhets- och miljökrav som ingår i CE-märkningen. Det kan bli en obehaglig kalldusch, säger Peter Karlsson.

Om CE-märkningen inte är godkänd måste det göras en efterkontroll. Det kostar 30 000 till 60 000 kronor för provning och bedömning. Sedan tillkommer oftast höga kostnader för att åtgärda bristerna.

Anlita besiktningsman

För att inte köpa en båt med dolda fel kan det vara en bra idé att anlita en besiktningsman. Peter Karlsson menar att besiktningsmännens kunskaper varierar stort. För att välja en kompetent besiktningsman är ett tips att låta sitt försäkringsbolag rekommendera någon besiktningsman.

– Därefter bör man helst skriva ett avtal med besiktningsmannen. I avtalet ska det framgå vad det är för typ av båtbesiktning. En del besiktningsmän vill friskriva sig från allt ansvar om de missar något fel som kan uppstå efter köpet. Andra besiktningsmän vill friskriva sig enbart från motorer. Som konsument måste man alltså veta vad som gäller, säger Peter Karlsson.

Större utbud

Den stora fördelen med att köpa en begagnad motorbåt från seriösa privatpersoner (som de flesta trots allt är) är att det ofta blir billigare än att köpa av ett företag, exempelvis marinåterförsäljare eller båtmäklare. Därtill är utbudet på privatmarknaden större.

Men tänk på att i privatköp skyddas du inte av konsumentköplagen, som när du köper av ett företag. Konsumentköplagen ger dig bland annat rätt att tre år efter ditt köp reklamera fritidsbåten eller motorn om det finns ursprungliga fel. I en fritidsbåt kan det alltså vara något tillverkningsfel.

Gäller inte för normalt slitage

Men konsumentköplagen gäller inte för produkter som går sönder på grund av att de är i slutet av sin livslängd.

– Som båtköpare kan man inte återkomma till det säljande företaget och kräva pengarna tillbaka för en båtmotor som gått sönder på grund av motorns höga ålder, säger Peter Gustavsson, jurist på Konsumentverket. 

 

Vad händer om marinhandlaren går i konkurs?

– Då har man enligt konsumentköplagen rätt att rikta sina krav mot tidigare säljled, till exempel en grossist eller tillverkare, säger Peter Gustavsson.

Men gränsen mellan tillverkningsfel, förslitningsskador och fel orsakat av ägaren är inte alltid knivskarp. Ibland kan det bli tvister mellan köparen och det säljande företaget:

– Vid en tvist ska en båtköpare vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som kostnadsfritt gör en opartisk juridisk prövning av ärendet. De flesta seriösa företag rättar sig efter ARN:s beslut, säger Peter Gustavsson.

Om ARN konstaterar att företaget ska åtgärda felet men företaget struntar i det, kan köparen vända sig till domstol.

– Se först till att du har ett rättsskyddsmoment i din hemförsäkring. Annars får köparen stå för sina egna och motpartens advokatkostnader om köparen förlorar i domstolen, säger Peter Gustavsson.

När en privatperson köper en fritidsbåt av en annan privatperson gäller inte konsumentköplagen utan köplagen.

– Köplagen är ungefär som konsumentköplagen. Den stora skillnaden är att säljaren kan avtala bort regler i köplagen vid avtalsskrivning. Om säljarna i avtalet skriver att “båten säljs i befintligt skick” har säljaren avtalat bort att köparen inte kan få ersättning för ursprungliga fel, säger Peter Gustavsson.

Av: Johan Cooke


Text: Redaktionen • 2014-11-27
ArtiklarLivetOmbordbegagnatKöpguider
Scroll to Top