De tre myndigheternas blixtaktion ledde bland annat till man kontrollerade 5 000 fordon vid gränsen // Foto Kustbevakningen (Mattias Lindholm)

Artiklar

Blixtinsats gav resultat

Tre myndigheter samverkade mot stölder

Text: Martin Strömberg • 2019-11-25 Uppdaterad 2021-06-09

Veckan som gick så gjorde tre myndigheter gemensam sak mot stölder.

Kustbevakningen, Polisen och Tullverket samlade styrkorna och körde en drive över 36 timmar som fick som resultat att man bland annat avvisade 22 personer vid gränsen.

Pressmeddelande:

Under veckan har insatser skett med fokus på bland annat organiserad tillgreppsbrottslighet.

Tillsammans har Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket arbetat sida vid sida för att öka kraften i kontroller som har utförts i hamnområden.

På 36 timmar har vi i Sverige tillsammans

• gjort 5000 fordonskontroller och 5000 personkontroller

• avvisat 22 individer vid gränsen

• gripit 13 personer för bland annat stöld och häleri

• gripit flera chaufförer för rattfylleri

• beslagtagit bangers, datorer, 20 000 tabletter, två stulna trailers, en stulen bil och stulna airbags.

Tullverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten genomfört en gemensam insats med fokus på tillgreppsbrottslighet, det vill säga brott som innebär att någon utan lov tar något som tillhör någon annan. Den här typen av brott sker ofta organiserat och drabbar många människor i Sverige.

Insatsen leddes från södra Sverige och är en del av en EU-gemensam insats där fler länder runt Östersjön deltar. Syftet med insatsen var att förebygga, lagföra och samla underrättelser om den här typen av brottslighet och annan gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet.

Samverkan gör att kan vi tillämpa respektive myndighets lagrum och föreskrifter samtidigt, då alla tre finns på plats gemensamt. Med samlade befogenheter och kompetenser utnyttjas våra resurser effektivare än var för sig.

Den gränsöverskridande brottsligheten kräver också gränsöverskridande samverkan. Insatserna i de svenska hamnarna ingår därför i ett större samarbete med tio länder i EU och Europol.

Kustbevakningen har ett brottsbekämpande uppdrag, som i huvudsak riktar sig mot brott som begås till sjöss eller den maritima miljön.

I hamnarna utför Kustbevakningen framför allt kontroll och tillsyn av farligt gods och lastsäkring som ska lastas för sjötransport.

I dessa kontroller förekommer det att vi hittar stöldgods på väg ut ur landet.

Sedan 1 april har Kustbevakningen befogenheter att ta stöldgodset i beslag och gripa den misstänkte.

 

Över en halv kilometer spöknät bärgat

Polisen låg i bakhåll – ertappade misstänkta tjuvar med stulna motorer

Var fjärde båtägare har ingen försäkring

Nu ska kampen mot stöldligorna skärpas


Text: Martin Strömberg • 2019-11-25
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen