Det blir en ny lag om krav på förarbevis för att köra vattenskoter // Foto: Getty Images

Artiklar

Då införs förarbeviset för vattenskoter

Riksdagen klubbade igenom regeringens förslag

Text: Martin Strömberg • 2021-06-17 Uppdaterad 2021-10-05

 

Under onsdagen klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om krav på förarbevis för vattenskoter.

Kravet på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022 och regler för utbildare och utfärdare av förarbeviset börjar gälla den 1 juni 2021.

Riksdagen riktade samtidigt tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen, att bland annat införa ett teknikneutralt, obligatoriskt förarbevis koplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen fördröjs.

Hela beslutet finns här nedanför.

Beslut

Krav på förarbevis för vattenskoter (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen välkomnar reglerna men anser att de är för snävt utformade och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen. Vidare är det enligt riksdagen viktigt att man drar nytta av de organisationer och företag som i dag bedriver utbildning för förarintyg för fritidsbåt. Därför riktade riksdagen tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den bör

  • införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen ytterligare fördröjs
  • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis
  • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.

Tillkännagivandena har sin grund i förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon. Tillkännagivanden till regeringen om att ge bá?tlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att dels utbilda och examinera för förarbevis, dels utfärda förarbevis. Bifall till motionsförslag om ovanstående. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

TV: Se hur Stenson åker vattenskoter med The Claret Jug

TV: Så åkte man vattenskoter i 60-talets London

1000 sjömil på vattenskoter


Text: Martin Strömberg • 2021-06-17
ArtiklarFörarbevisLivetombord.seRiksdagenVattenskoter
Scroll to Top