Artiklar

Därför är det riskfritt att skita i toalagen

Efter en säsong med toatömningsförbudet har inte en enda person lagförts för överträdelse. Varför är det så? Livetombord har pratat med en som vet mer.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-16 Uppdaterad 2021-06-09

I april 2015 infördes förbudet mot att tömma sitt toaavfall från fitidsbåten rakt ut i sjön på svenskt territorialvatten.
Livetombord ringde upp Transportstyrelsens sakkunniga på området toatömningslagen, Lina Petersson, för att få svar på hur väl lagen fungerar egentligen.

Nästa sida: Så svarar Transportstyrelsen

Hur många har under första året dömts för att ha brutit mot lagen?

– Det är ingen som fällts för detta. Det är Polis och Kustbevakning som har ansvaret för att kontrollera att lagen efterlevs men den information jag fått från dem är att de inte arbetar aktivt för att kontrollera att lagen efterlevs. Och då blir det förstås lättare att komma undan ostraffat.

Vad krävs egentligen för att man ska åka fast för att ha tömt direkt i sjön?
– Det krävs att man blir tagen på bar gärning eller att någon har dokumenterat ett utsläpp så att det kan användas som bevisning.

Så det är i princip riskfritt att fortsätta släppa ut sitt toaavfall direkt i vattnet?
– Ja, tyvärr är det så.

Med liten kontroll av att lagen efterlevs får man förmoda att det finns ett stort mörkertal på hur många som faktiskt fortfarande tömmer direkt i havet. När tidningen Praktiskt Båtägande inför lagens införande förra året gjorde en enkätundersökning, så svarade 70 procent av de tillfrågade att de kommer att fortsätta tömma direkt i havet.
Lina Petersson menar att det bästa vapnet för att folk ska börja respektera lagen är att påverka attityden.

– Det måste vara enkelt att tömma. Det ska finnas tillräckligt många tömningsstationer och de måste fungera när folk kommer för att använda dem. Då tror jag att lagen kommer efterlevas.

I samband med att lagen infördes skapade också Transportstyrelsen en funktion på sin webbplats där man kan gå in och göra anmälningar om man till exempel tycker att det saknas en sugtömningsanläggning någonstans eller om befintliga anläggningar inte fungerar. Under första året har man fått in 202 anmälningar vilket Lina Petersson tycker är förvånansvärt många.
Det kan ju tolkas som att det finns ett stort engagemang för lagen. Något som bekräftar det är att enligt den stora Båtlivsundersökningen (sidan 105 reds. anm.) som 2015 genomfördes av Transportstyrelsen för tredje gången, så var det 52 procent av båtägarna som har toalett ombord som var mycket positiva till förbudet och ytterligare 30 procent som var något mer försiktigt poistiva till lagen.

Transportstyrelsen går igenom anmälningarna och de områden och hamnar som fått flest anmälningar får föreläggande om att bygga ut sina sugtömningsmöjligheter.
Och det finns två områden på väst- respektive ostkusten som umärker sig.

– Sotenäs kommun i norra Bohuslän och speciellt Hunnebostrand har fått många anmärkningar. Där säger kommunen att man håller på att bygga nya anläggningar, säger Lina Petersson. Och även i Stockholms ytterskärgård är det glest med tömningsmöjligheter. Där ute brottas kommunerna med att det inte finns kommunalt vatten och avlopp och att det även kan vara begränsad tillgång på el.

Generellt så kollar inte Transportstyrelsen upp tillgången på tömningsanläggningar och hur väl det fungerar, utan de väntar med att ställa krav tills de får in anmälningar om att det saknas eller att de inte funkar. Och samtidigt så har varken Polis eller Kustbevakning kontroll av att lagen efterlevs på sin prioriteringslista.

Straffsatsen för att tömma sitt toaavfall från fritidsbåten direkt i havet faller under ”lagen om åtgärder mot förorening från fartyg”. Detta betyder man som fritidsbåtsägare bedöms på samma straffskala som handelsfartyg och straffen sträcker sig från böter upp till maximalt två års fängelse.
Lina Petersson har dock mycket svårt att tro att de skulle bli fråga om fängelse för en toatömningsförseelse, utan att det skulle stanna vid böter. 

De flesta båtägarna är alltså positivt inställda till lagen samtidigt som det också finns minst en undersökning som visar att intresset är måttligt för att följa lagen. Och skulle man som båtägare vilja trotsa lagboken på denna punkt, så verkar det i princip vara helt riskfritt.  

Så har det gått med toatömningen under säsongen

Här är kartan över landets alla sugtömningsstationer

Nu gäller toatömningslagen – men kommer någon bry sig?

Klantiga tjuven slangade från avloppstanken


Text: Jens Augustinsson • 2016-05-16
ArtiklarLivetOmbordToatömning
Rulla till toppen