I sommar blir det lättare att ta sig till Kastellet i Vaxholm – men svårare att passera med egen båt. Foto: Trafikverket/Kasper Dudzik

Artiklar

Därför bör du vara extra försiktig när du passerar Vaxholm i sommar

I sommar dyker det upp en ny bekantskap i vattnen kring Vaxholm. Till glädje för alla som vill besöka kastellet. Men kanske något till förtret för de som passerar Vaxholm i egen båt.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-12 Uppdaterad 2021-06-09

I sommar öppnas en ny färjelinje mellan Vaxholm och kastellet. Färjan, som tar 120 passagerare kommer gå med en turtäthet på mellan 2 och 4 tur- och returresor per timme mellan 10 och 22. Detta under perioden maj till september.

För alla som passerar Vaxholm med egen båt innebär detta att man får ytterligare en sak att hålla koll på i den redan röriga rusningstrafik som ofta råder i området under högsäsong. Dessutom är den nya färjan en linfärja, vilket gör att man måste vara extra uppmärksam när man passerar.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om sjövägsregler sägs att ”En linfärja ska framföras med hänsyn till den korsande trafikens möjlighet att undvika kollision med färjans lina, vajer eller kätting”.

Men det hindrar inte att man själv också ska vara uppmärksam. På myndighetssvenska heter det att när man närmar sig en linfärjeled ska man vara observant på linfärjans framförande och iaktta försiktighet när leden passeras.

En linfärja ska alltid vara tydligt märkt på fartygssidan med ordet ”linfärja” skrivet med stora svarta bokstäver. Skulle det ändå råda några tvivel om vad det är för typ av färja man ska passera, så har linfärjor ofta också ett gult runtlysande blixtljus som blinkar under gång.

Nästa sida: Läs pressmeddelandet om den nya linfärjan i Vaxholm

 

TV: Anrika Waxholms hotell i lågor

TV: Därför hyllar engelsk press svenska aluminiumbåten

Därför bör du vara extra försiktig när du passerar Vaxholm i sommar
Elever från kulturskolan knöt upp invigningsbandets rosett. Foto: Trafikverket/Kasper Dudzik

29 april 2016

Miljöfärjan Vaxholmen invigde Kastelletleden

Klockan kvart i två lämnade linfärjan Vaxholmen kajplatsen i Vaxholm för den första officiella turen till Kastellet, där hon lade till två minuter senare. Den miljövänligt eldrivna och ljudlösa färjan ska trafikera den nya färjeleden under maj-september.

Halv två invigdes färjeleden vid kajplatsen och strax därefter startade underhållning varvat med tal på Kastellets borggård på andra sidan sundet. Under invigningshelgen är det gratis att åka med färjan.

– Kastellet är unikt. Miljövänlig och utökad färjetrafik i kombination med ytor för verksamhetslokaler ger stora möjligheter att både utveckla besöksverksamheten, stärka lokala näringsidkare i Vaxholm och skapa arbetstillfällen, sa Lars Lindgren, kommunalråd Vaxholms stad.

Det är Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet som tillsammans står bakom satsningen på den nya färjeförbindelsen till Kastellet.

– På Statens fastighetsverk är vi glada över att ha kunnat bidra till den nya färjeleden. Genom färjan förbättras tillgängligheten till Kastellet avsevärt och ger oss möjligheter att vidareutveckla det till ett ännu bättre besöksmål, sa Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Vaxholmen är den första eldrivna linfärjan på ostkusten och miljöaspekterna med fossilfri och helt tyst eldrift lyftes fram av flera talare. Färjan är certifierad av Transportstyrelsen och har de tillstånd som krävs för trafikering.

– Från Färjerederiets sida är vi glada över att staden och Fastighetsverket visar ett så starkt framtidsengagemang att man väljer fossilfri sjöfart, mitt i Vaxholm. Vi hoppas att satsningen ska leda till fortsatt inspiration också för andra kommuner och trafikhuvudmän, att i större utsträckning nyttja vattenvägen för att förbättra miljö och infrastruktur, sa rederichef Anders Werner.

Här är hemliga Coronetsamlingen som är störst i världen

Forskningsfartyget får inte heta Boaty McBoatface


Text: Jens Augustinsson • 2016-05-12
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen