Inte störa och inte förstöra. Så länge du håller dig till det så medger Allemansrätten stor frihet att vistas på privat mark – och bryggor. Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

Därför får du lägga till även vid privata bryggor

Är bostadshuset utom synhåll och ägaren inte där? Då är det i princip fritt fram att lägga till – även om det hänger en privat-skylt på bryggan. Men grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Text: Johannes Nordemar • 2016-10-06 Uppdaterad 2022-06-01

Den svenska allemansrätten är unik. Den ger oss både frihet och ansvar att vistas i naturen. Det står till och med om den i grundlagen: ”Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.”

Den främsta tanken i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra. Om vi följer detta har vi, med vissa begränsningar, rätt att färdas över andras marker och vatten samt att under kortare tid uppehålla oss där.

För båtfolk blir det aktuellt varje gång vi lägger oss vid en ö som ägs av någon annan. Eftersom förtöjning vid öar oftast är kortvarig, något dygn eller två, har vi rätt att uppehålla oss även på privat mark. Men det finns några undantag. Hemfriden eller markägarens ekonomiska intressen får aldrig kränkas. Den som uppehåller sig på annans mark måste därför ta stor hänsyn.

För att inte kränka hemfriden ska man hålla sig borta från hus, gård och fartyg. Det är inte heller tillåtet att gå över eller vistas på någons tomt. Exakt vad som menas med ”tomt” preciseras tyvärr inte i allemansrätten.

Enligt ”Allemansrätten – Vad säger lagen?” är en tomt vidsträckt kring bostadshus, men betydligt mindre kring ekonomibyggnader, båthus och liknande. Därför kan en markägare inte räkna med att områden kring bryggor och stränder anses vara ”tomt”, om inte bostadshuset ligger precis i närheten.

Ibland sätter fastighetsägare upp skyltar som talar om att exempelvis en brygga är privat. Finns det inget bostadshus i närheten begränsar den skylten inte allemansrätten. Att använda någon annans brygga för tillfällig förtöjning eller bad är därför fullt tillåtet.

Används bryggan av ägaren, eller om ägaren hindras från att använda sin brygga, är det en helt annan sak. Då störs ju fastighetsägaren.

Samma princip gäller vid ankring och förtöjning vid stränder. Vid längre vistelse, flera dygn, bör båtgäster ha fastighetsägarens godkännande. Det kan även finnas lokala förbud, som skydd för fågellivet, som inskränker allemansrätten. Sådana förbud är tydligt skyltade i sjökort och vid stränder.

Men till syvende och sist handlar det i slutändan om att visa hänsyn.

Källa: Bertil Bengtsson, ”Allemansrätten – Vad säger lagen?” 

Sjöpolisen: De är värst på sjön

Båtvett: Detta gör dina båtgrannar galna

TV: Här sänker höststormen halva hamnen


Text: Johannes Nordemar • 2016-10-06
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen