Du kan åka på en ekonomisk smäll även om din båt inte är den som orsaker skadan.

Artiklar

Därför kan du få betala om grannbåten faller över din

Det sker årligen att ett antal båtar skadas vid sjösättning och upptagning. Och har du riktig otur får du själv stå för självrisken om grannbåten faller över din. Här har Tidningen Praktiskt Båtägande tagit reda på mer om vilka regler som gäller om olyckan är framme.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-10 Uppdaterad 2023-11-03

Text: Johan Cooke

Ett tiotal fritidsbåtar skadas årligen vid sjö- eller torrsättning av båtar på landets båtklubbar. Om skadan orsakats av en olyckshändelse får du själv stå för självrisken. När en båtklubbsmedlem skulle lära sig köra en hydraulvagn på släp efter en traktor höll transporten på att sluta i en katastrof. Incidenten hände nyligen när föraren skulle sjösätta en 44 fots riggad segelbåt för första gången. Vid en slänt kom vagnens ena hjulpar utanför vägkanten, och både vagnen och den tio ton tunga segelbåten höll på att välta över båtar intill.

– Några andra båtklubbsmedlemmar kom snabbt till undsättning och placerade stöttor på babordssidan för att hindra tippningen. Annars hade incidenten kunnat sluta med en katastrof, säger en klubbmedlem som vill vara anonym. 

Därför kan du få betala om grannbåten faller över din
”Föraren tryckte på fel knapp för vagnens hjulstyrning…så hjulen hamnade utanför vägkanten”, säger leverantören av vagnen som var inblandad i den här incidenten.

Enligt honom var det få personer närvarande på båtklubben. 

– Jag vågar inte tänka på vad som kunde hänt om den 20 meter höga riggen skulle ha dundrat ner bland folk som kunde ha varit i sina båtar. På vår klubb behövs ingen utbildning för att köra hydraulvagnen, säger han.

Återförsäljaren som levererat hydraulvagnen till båtklubben känner till incidenten:
– Föraren tryckte på fel knapp för vagnens hjulstyrning som skulle kompensera för ena hållet. Han styrde hjulen åt fel håll så hjulen hamnade utanför vägkanten, säger han.

Finns det någon formell utbildning för att hantera hydraulvagnen?
– Nej. Det är upp till varje båtklubb att utbilda nya förare som är båtklubbsmedlemmar. Vi kan däremot praktiskt visa hur det fungerar när vi levererar våra produkter, säger han. För att köra subliftar, som också är vanligt förekommande på båtklubbar, behövs inte heller någon formell utbildning eller behörighet. På Trälhavets Båtklubb, TBK, en av Sverige största båtklubbar, har styrelsen infört ett eget utbildningssystem:

– Förarutbildningen sker genom att följa en erfaren förare under vanligtvis ett år. Under tiden går vi igenom olika moment. Efter utbildningen får en nybliven förare intyga att denne genomgått utbildningen. Under verksamhetsåret arbetar vi även med incidentrapporter och utvärderingar, säger Anders Olsson, som sitter i TBK:s styrelse.

Enligt Jacob Enestad, skadechef på försäkringsbolaget Svenska Sjö, inträffar det årligen fem till tio försäkringsrelaterade skador på fritidsbåtar då de ska sjö- eller torrsättas på svenska båtklubbar och segelsällskap.
– Varje båtägare ska ha en egen båtförsäkring. Den ska i första hand täcka skador på båten oavsett om klubben är ansvarig för skadan eller inte, säger Jacob Enestad.

Om det till exempel blir en transportskada vid båtlyftet eller på väg till sjösättningsområdet ska båtägarens försäkringsbolag ersätta skadan. Ibland kan försäkringsbolaget lösa in båten om den har blivit rejält skadad.
– Kunden får betala självrisken tills vållandefrågan är utredd. Vållandefrågan utreds av försäkringsbolag för att avgöra om klubben juridiskt har varit vållande till skadan eller om det har varit en olyckshändelse, säger Jacob Enestad. 

 

Se över båtförsäkringen – spara tusenlappar

Så mycket farligare är du med ny båt

Det finns två scenarier, förklarar han. Om föraren på båtklubben har gjort allt rätt men har råkat ut för en olyckshändelse, till exempel att delar av vägen gav vika, får båtägaren betala hela självrisken själv. Även andra båtägare som drabbats av skador på sina båtar orsakat av olyckshändelsen får i ett sådant fall betala sina egna självrisker. En självrisk handlar i regel om flera tusen kronor.

– Det andra scenariot är om föraren gjort fel och har varit försumlig eller vårdslös. Då får de involverade båtägarna tillbaka sina självrisker, då skadan ersätts av båtklubbens ansvarsförsäkring, säger Jacob Enestad.

Förutom att en båtägare eventuellt kan förlora självrisken kan båten bli stående på varv för reparation under båtsäsongen, utan ersättning.

Vad händer om en båtägare saknar egen båtförsäkring?
– Om skadan orsakats genom en olyckshändelse får båtägaren ingen ersättning alls. Om föraren gjort fel och har varit försumlig kan båtägaren kräva ersättning från båtklubben, vars försäkring ska täcka skadorna, säger Jacob Enestad.

Fakta – Vem betalar för skadan

  • Båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen, SBU, eller Svenska Seglarförbundet, SSF, har en grundläggande olycksfallsförsäkring som ger ersättning vid personskada för båtklubbsmedlemmar. Är klubben vållande i juridisk mening kan det bli aktuellt med ersättning från klubbens ansvarsförsäkring.
  • Om båtägaren är vållande till en upptagningsskada, till exempel har meddelat föraren felaktigt var slinget ska placeras och slinget skadar båt eller utrustning, är det båtägarens försäkring som gäller.
  • Om din båt hämtas med kranbil på villatomten och kranbilsföraren orsakar en skada på båten gäller din båtförsäkring i första hand.
    Om kranbilsföraren vållat skadan genom försumlighet eller vårdslöshet så ska förarens ansvarsförsäkring ersätta skadan.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-10
ArtiklarLivetOmbordBåtolyckaHöstupptagningSjösättning
Rulla till toppen