Alkylat – giftfritt till snurran. Foto: Helena Rönnberg.

Artiklar

Därför ska du köra på alkylatbensin

Det är inte bara människor som är måna om vad de stoppar i sig. Bensinmotorer mår också bra av en ren diet. Inte minst blir avgaserna mindre skadliga för miljön. Lösningen heter alkylatbensin, och Praktiskt Båtägande gör en djupdykning i ämnet.

Text: Martin Leisborn • 2017-07-06 Uppdaterad 2021-06-10

Har ni alkylatbensin?

Nä. Eller … vad hette det, sa du?

Alkylatbensin.

Jaha, ska se i datorn … jo, det har vi!

Praktiskt Båtägande har tittat in till ett antal butiker, båtbutiker och mackar som enligt sina hemsidor säljer alkylatbensin. I flera fall blev det svårt att hitta produkten och inte sällan svarade personalen något i stil med raderna ovan. Några visste inte ens vad det var. I vissa fall fanns produkten i andra butiker men inte just denna. 

Lite förenklat är alkylatbensin samma sak som vanlig bensin, fast renare, med mindre del av andra substanser som inte är bensin. Motorbåtar behöver ju någon form av bränsle för att motorn ska gå, och såvida det inte är en elmotor eller dieselmotor är det troligtvis bensin som gäller. Men förbränningen orsakar giftiga avgaser som förgiftar miljön – och det är nu det blir intressant med alkylat. 

Vilka behöver alkylat?

Lyckligtvis har mycket hänt under de senaste årtiondena vad gäller motorers effektivitet och bränsleförbränning, och de nya generationernas motorer är generellt sett betydligt miljövänligare än de gamla.

När det gäller bensinmotorer delas de in i grupperna tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. De senare har en avsevärt mer fullständig förbränning än de gamla tvåtaktarna, som faktiskt spottar ut hela 20–30 procent av bränslet oförbränt – plus en massa avgaser av det förbrända bränslet. Inte utan anledning är det inte längre tillåtet att importera dem i EU. 

Moderna tvåtaktare med direktinsprutat bränsle och separat oljeinblandning har betydligt renare avgaser, vilket är bra, men fortfarande finns en uppsjö äldre tvåtaktare kvar som puttrar omkring längs våra kuster. De fortsätter att fungera och därmed att spotta ut sina giftiga dunster i luft och hav. Transportstyrelsen beräknar att cirka 170 000 gamla tvåtaktare fortfarande finns kvar i våra svenska farvatten.

Så hur miljöfarliga är de? Förutom oförbränt bränsle sprutar det även ut andra miljöfarliga ämnen. Bland de giftigaste ingredienserna finns så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Utsläppen från 1 liter bensin kan smutsa ned upp till 5 000 kubikmeter vatten till en nivå som potentiellt kan ge toxiska effekter. Det är ju inte så trevligt, vare sig för fisken eller för någon annan! 

Kanske beslutar några läsare nu att skrota den gamla tvåtaktaren, och det är ett klokt och miljövänligt beslut. Men även fyrtaktare har sina nackdelar, och så länge den gamla snurran funkar tar det naturligtvis emot att göra sig av med den. Det är där alkylaten kommer in. Med den kan miljöpåverkan nämligen minskas, trots den ineffektiva tvåtaktartekniken. Tvåtaktsmotorer körda på alkylatbensin har bevisats ge betydligt lägre utsläpp, faktiskt hela 60–100 gånger, av toxiska PAH:er. 

 

Därför ska du köra på alkylatbensin
Vi jämför alkylat med vanlig 95-oktanig bensin i varsitt glas. Vätskorna ser till en början exakt likadana ut. Dags att tända på. Foto: Martin Leisborn

Vad alkylatbensin är

För att uttrycka det en smula mer tekniskt korrekt: Bensin är per definition en blandning av kolväten med fem till tio kolatomer och framställs främst från råolja. Bensinen som säljs som motorbränsle innehåller dock många
andra ämnen, som bensen, aromater, svavel och annat. Det är alltså inte helt ren bensin. 

Alkylatbensin däremot är en mer raffinerad form av det hela, en förädlad form av samma sak och 99 procent renare. Namnet kommer från ordet alkylering, processen som används för att få fram produkten. Råvaran är densamma, men i alkyleringsprocessen slås överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen samman och resultatet blir en alkylatvätska. Alkylatet blandas därefter med en del andra komponenter som ger den färdiga produkten, klar att användas i de flesta småmotorer, och den innehåller inte ämnen som bensen, aromater eller olefiner (alkener). Så om motorn går på alkylatbensin minskas radikalt utsläppen av de skadligaste ämnena. 

Stora skillnader på priset

OKQ8, Starta, Statoil, Preem, Kemetyl och Aspen är några av märkena som säljer alkylatbensin. De flesta säljer den i två varianter, en för tvåtaktsmotorer som är färdigblandad med olja, och en för fyrtaktare som inte har olja inblandad. 

Alkylatets renhet har många uppenbara fördelar, både för miljön och för motorerna, i alla fall om man frågar alkylattillverkarna. De hävdar att det, förutom att det blir mindre farliga avgaser, även ger renare tändstift och förbränningsrum, med bättre prestanda och driftsäkerhet. 

Alkylatbensin kan mycket väl användas till allt från gräsklippare, mopeder och motorsågar till marina utombordsmotorer – både tvåtakts och fyrtakts. Dessutom ökar lagringstiden i tank betydligt. Kemetyl bedriver även offshoreracing och i sina båtar använder de alkylatbensin, som de menar förbränns bättre och ger mer effekt. 

Därför ska du köra på alkylatbensin
Båda sorter brann lika bra, men den vanliga 95:an (t.h.) sotade betydligt mer och efter en stund blev den grumlig i sitt glas. Foto: Marin Leisborn.

Men allting har en baksida, sägs det. Kanske även alkylatbensin. Enligt alkylattillverkarna finns just inga nackdelar annat än möjligtvis priset. Och dyrare är det, det kommer vi inte ifrån. Tillgången är begränsad och då stiger priserna. Alkylatbensin på dunk hamnar på runt 30–40 kronor per liter, men är betydligt billigare på pump, i vissa fall med samma pris som vanlig 95-oktanig bensin på sjömacken.

Det är också oklart om det bör användas till personbilar. Enligt OKQ8 uppfyller inte alkylatbensin den standard som gäller för bilar. Deras alkylat uppfyller, i likhet med de flesta andra, den kvalitetsnivå som fastställts i SS 15 54 61, det vill säga specialbensin för motordrivna arbetsredskap. Men den matchar inte kraven som ställs på bensin till bilar och ska därför inte användas i bilmotorer som kräver en bensin enligt standarden SS-EN 228. Andra alkylattillverkare menar att det mycket väl skulle gå att använda det i bilar, men att det är onödigt eftersom de är fyrtaktare och har ett sofistikerat avgasreningssystem.

Till nackdelarna för båtägare hör definitivt att alkylat inte säljs i alla sjömackar, i alla fall inte på pump. Betydligt fler säljer det på dunk, men då för ett betydligt högre pris. Så vill du ha alkylat blir det ofta till att ta sig till en järnhandel, livsmedelsbutik eller något annat där det finns och sedan kånka tillbaka till båten med dunken. 

Men på vissa platser finns alkylat i lösvikt på pump direkt på bryggan. Till exempel på Björkö sjömack utanför Göteborg och Bua sjömack lite längre söderut. I Stockholms skärgård finns ett antal, bland annat Dalarös sjömack. Priset per liter varierar från mack till mack mellan 16 och 23 kronor, på ett ungefär, ett pris som för alkylatet på lösvikt närmare överkomlighetens gräns. Tyvärr är vinsten låg på alkylatbensin för många mackägare och flera har därför på senare år slutat sälja det på pump.

Därför ska du köra på alkylatbensin
– Det är roligt att kunna göra en miljösatsning och erbjuda ett alternativ som är bra för både motor och miljö, säger William Nääs på Björkö Skeppshandel, en av sjömackarna på västkusten som säljer alkylatbensin på pump. Foto: Privat

Bra eller dåligt för motorn?

Att alkylatbensin är renare och bättre för miljön och att det kan lagras längre i tank är ställt utom allt tvivel. Men när frågan går till motortillverkarna blir det inte enbart positivt, och vi får svar som spretar åt olika håll. Så här säger Johan Tufvesson, servicetekniker på Honda:

– Våra utombordsmotorer fungerar med alkylatbränsle. Vid liten användning eller om utombordsmotorn står länge med bränsle i systemet är det bättre att använda sig av alkylatbränsle. Vid normal användning av utombordsmotorn fungerar det bra med vanligt bränsle, 95- och 98-oktan.

Mercury sällar sig också till de positiva. Pontus Liljequist berättar för Praktiskt Båt-ägande att de drivit frågan ett tag och nu har ett officiellt svar.

– Vi har testat det och fått besked från USA att alkylatbensin får användas i våra motorer. Garantin gäller, precis som för vilket annat godkänt bränsle som helst. Det är bara att tuta och köra.

Dock sjunger inte alla alkylatets lov och Daniel Dellgar på Yamaha har helt en annan syn på saken.

– Alkylatbensin uppför sig annorlunda än vanlig handelsbensin och har helt annorlunda egenskaper. Det är som en annan sorts bränsle, som i sig kan vara bra men inte är anpassat efter motorerna. Våra motorer är helt enkelt inte gjorda för det och därför kan det vara mer skadligt än nyttigt. Det har till exempel ett annat
energiinnehåll och klarar inte emissionskraven i EN 228. Vi har gjort vissa tester som visar att användning av alkylatbensin i utombordsmotorer kan orsaka motorskador. Dessutom finns inte tvåtaktarnas utsläppsproblem i fyrtaktare, och vi säljer bara fyrtaktare numera. 

Suzuki står och väger mitt emellan och meddelar att tester med alkylatbensin som gjorts på deras motorer gett bra resultat, men att de ännu inte har ett officiellt godkännande från högre ort. De förklarar sig följaktligen fortfarande neutrala i frågan.

 

Därför ska du köra på alkylatbensin
Alkylatbensin säljs, som här på Rusta, oftast på dunk eller flaska och i en tvåtakts- och en fyrtaktsvariant. Foto: Martin Leisborn.
Därför ska du köra på alkylatbensin
Inte alla färdigblandade tvåtaktsalkylat har rätt olja för en vattenkyld utombordare. Kolla specifikationerna. I det här fallet är det osäkert, specifikationen på baksidan säger att den passar för utombordare men anger inte vilken standard tvåtaktsoljan följer. Foto: Martin Leisborn.

Löser upp beläggningar

Vi kontaktar därför alkylattillverkarna Aspen och Starta AB och frågar hur de ser på detta.

– Alkylatbensin är helt enkelt en renare form av bensin och fungerar väl i de flesta motorer. Även vissa biltillverkare har rekommenderat det. När det gäller utombordare så vet vi att Honda, Mercury och Suzuki är positiva till det medan Yamaha inte är det. Varför, och vad de baserar det på, vet vi inte, säger Sonny Bäck på Aspen.

Starta AB:s produktchef Lasse Nilsson berättar att tveksamheten från motortillverkarnas sida kan bero på missförstånd.

– Motortillverkarna är rädda för produkter som inte är standard. Då alkylatbensin inte uppfyller vissa kriterier, eftersom den är renare, tvekar de. Det har även visat sig att när tvåtaktsmotorer börjat använda alkylatbensin har det ibland blivit driftproblem. Men en närmare granskning av situationen visar att vanlig bensin ofta orsakar beläggningar i förgasaren, och när alkylat hälls i löser det upp dessa, som då gått vidare och satt sig i kanaler och dylikt. Men det är inte alkylatens fel utan den vanliga, sämre bensinens. Och fortsätter man att använda alkylat kommer motorn att hålla sig mycket renare. Även för fyrtaktare ger det renare tankar och avgaser.

De flesta är alltså positiva till alkylatbensin, men inte alla. Så innan du börjar med alkylat, och om motorn fortfarande är ny, kan det vara klokt att först kolla med tillverkaren om garantin gäller vid användning av alkylatbensin. Kolla gärna med försäkringsbolaget också.

Även oljan är viktig

Eftersom tvåtaktsoljan inte förbränns i samma grad som bensinen, utgör den en betydande del av avgaserna från en tvåtaktare. Därför är det även viktigt att använda en biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja om miljön är det vi brinner för. Dessutom ska kvalitetsnormen på oljan vara TC-W3, vilket innebär att den är godkänd för vattenkylda utombordsmotorer, till skillnad från luftkylda gräsklippare, motorsågar och dylikt som arbetar med en högre temperatur. Den här biten kan vara lite förvirrande.

En granskning av de olika märkenas alkylatbensin för tvåtaktare och med färdigblandad olja visar också att oljekvaliteten skiljer sig något mellan dem. 

Det är viktigt att notera att inte alla färdigblandade tvåtaktsalkylat passar till tvåtakts utombordare. 

Aspen 2, för att ta ett exempel, är bara till för luftkylda tvåtaktsmotorer. Så för en vattenkyld utombordare ska alltså Aspen 4 användas, deras oblandade fyrtaktsalkylat, som först blandas manuellt med deras ”Aspen Outboard oil”, inte deras ”Aspen Two stroke oil”. Samma sak gäller för Statoils varianter. Tvåtakts-alkylatbensin från Starta AB är däremot redan färdigblandad med en olja av en kvalitet som funkar för både luftkylda och vattenkylda tvåtaktare, så där blir det lite enklare. Kolla därför upp noga vilket olja som används i den färdigblandade, alternativt blanda själv med rätt olja.

Därför ska du köra på alkylatbensin
Därför ska du köra på alkylatbensin
Därför ska du köra på alkylatbensin

Var finns alkylat på pump?

Inte alla mackar och sjömackar säljer alkylatbensin på pump. Men det finns här och där de som gör det. En av dem är Björkö Skeppshandel på Björkö utanför Göteborg. De har haft servicen i flera år och ser det som en viktig insats för miljön.

– Vi hade möjlighet och därför var det roligt att göra en miljösatsning och erbjuda ett alternativ som är bra för både motor och miljö. Men det hade varit ännu bättre om det blev subventionerat så att  priset kom ner en bit till, säger William Nääs på Björkö Skeppshandel, en av sjömackarna på västkusten som säljer alkylatbensin på pump. 

Här är några slumpvis utvalda försäljningsställens priser:

Stenungsunds sjömack:16,99 kr/l

Björkö Skeppshandel:16,75 kr/l

Bua sjömack:18 kr/l

Q-star i Norrköping:19,90 kr/l

Dalarö sjömack:19,70 kr/l

Därför ska du köra på alkylatbensin
Om inte rätt tvåtaktsolja är iblandad kan man med fördel köpa ren fyrtaktsalkylat, som denna från Aspen, och blanda i rätt tvåtaktsolja själv.

170 000 gamla tvåtaktare i drift

Det finns cirka 590 000 fritidsbåtar i Sverige som drivs med motor. Drygt trettio procent av dessa har en tvåtaktsmotor av traditionell typ. Det är gamla motorer med dålig förbränning. Mellan tjugo och trettio procent av bensinen tas inte upp i motorn utan rinner rakt ut i vattnet.

Varje år beräknas 3 000 ton kolväten släppas ut i miljön på detta sätt. Som jämförelse kan nämnas att yrkessjöfartens utsläpp av tjockare oljor i Östersjön är på cirka 200 ton per år.

(Källa: Naturvårdsverket)


Text: Martin Leisborn • 2017-07-06
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen