Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill se ett förarbevis för vattenskotrar redan till sommaren 2021 // Foto: Regeringskansliet/Niklas Forsström, Joakim Hermansson

Artiklar

Eneroth: ”Som jag sagt tidigare, nu är det slutlekt!”

Kritik från båtlivsorganisationer och bransch stoppar inte infrastrukturminister Tomas Eneroth. I samtal med Praktiskt Båtägande är han fast besluten att redan i sommar kräva förarbevis för vattenskoter.

Text: Joakim Hermansson • 2021-02-26 Uppdaterad 2021-06-09

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill se ett förarbevis för vattenskotrar till sommaren 2021, och remissrundan angående förslaget avslutades nyligen. Remissinstanserna Svenska Kryssarklubben (SXK), Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF) har tillsammans 300 000 medlemmar och är i grunden positiva till ett förarbevis för vattenskoter, men har också invändningar. Båtbranschens riksförbund Sweboat vill att om ett förarbevis ska införas så ska det gälla förare av alla båttyper, eller inte alls.

– De specifika risker som finns kring hänsyn, omdöme och beteende vid stränder och badplatser regleras redan i sjölagen, men tillsyn och sanktioner måste skärpas betydligt, understryker Sweboats vd Mats Eriksson i sitt remissvar.

 

Eneroth:
Mats Eriksson, vd, Sweboat // Foto: Sweboat

Sjösportskolan i Långedrag har utbildat fritidsbåtsfolk sedan slutet av 1960-talet och har även utbildningar för yrkessjöfarten på sitt program. Ägarparet Nina och Karl Nordström är försiktigt positiva till regeringens förslag om förarbevis för vattenskoter, men poängterar att det egentligen saknar grund i olycksstatistiken:

– De få olyckor som inträffar sker mest i andra båtar, och därför är det olyckligt att inte ta ett bredare grepp. Att köra snabbt i exempelvis en liten ribbåt är ingen större skillnad jämfört med att göra det i en vattenskoter. Ändå fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förarbevis bara för just vattenskoter, påpekar Karl Nordström.

I likhet med Sweboat och båtlivsorganisationerna hade Nina och Karl Nordström hellre sett ett förarbevis för alla båtar som kan gå fortare än 35 knop. Precis detta var faktiskt även Transportstyrelsens egen slutsats i en tidigare utredning, som även Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Polisen då stod bakom.

 

Att förarbevis för vattenskoter ska krävas redan i sommar har också väckt farhågor om att tidsplanen är alltför snäv. Sweboat anser att den 15 juli 2021 är alldeles för tidigt för att det ska kunna ske på ett sätt som kan accepteras av dem som omfattas av de nya reglerna. Tomas Eneroth pekar å sin sida på att Sveriges riksdag, i spåren av den gångna sommarens uppmärksamhet kring buskörningar och tillbud med vattenskotrar, är angelägen om en snabb reglering av just dessa. Då är det helt enkelt inte rimligt att gapa över för mycket:

– Allmänheten förväntar sig att vi politiker agerar nu när vi ser en kraftig ökning av störande vattenskotrar. Flertalet regeringar före oss har haft ambitionen att införa ett mer generellt förarbevis, men det har alltid fallit på kraven att en miljon båtaktiva då skulle omfattas. Min erfarenhet är att om allt ska göras på en gång går det inte tillräckligt fort. Därför gäller det bara vattenskotrar nu, förklarar ministern för Praktiskt Båtägande.

– Jag vill se resultat, och vi har nu ett utmärkt tillfälle att markera. Det kan sedan innebära att förarbeviset utvecklas till andra fordon, såsom tunga starka motorbåtar, men vi börjar där olägenheterna är som störst.

Infrastrukturministern har själv provkört vattenskoter och seglat en del, både kölbåt och katamaran med kompisar, men är framför allt sportfiskare och har fiskat mycket från mindre motorbåtar. Hans egen erfarenhet av båtmänniskor är att de är omdömesgilla och kunniga, långt ifrån de fartdårar på vattenskoter som leker farligt nära badplatser och vältrafikerade farleder.

– Det är ju inte vana båtägare som buskör. Vattenskoterförare är relativt okunniga, en ny grupp människor på sjön som skapar stora olägenheter, så nu måste buskörningen stävjas. Åldersgränsen var en tydlig signal, men inte tillräcklig, klargör Eneroth med hänvisning till den 15-årsgräns för vattenskoter som infördes 2019.

Båtlivsorganisationerna: Dåligt vattenskoterförslag!

Eneroth:
Fredrik Norén, generalsekreterare, Svenska Kryssarklubben // Foto: SXK

 

En annan invändning från remissinstanserna rör vem som ska få utbilda vattenskoterförare. Enligt regeringens promemoria sidsteppas Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som examinator och istället ska Transportstyrelsen få det uppdraget. NFB administrerar i nuläget alla intyg för fritidsbåtsutbildningar, och enligt båtlivsorganisationerna leder den föreslagna rockaden till uppemot fem gånger högre kostnader, då befintlig infrastruktur för fritidsbåtsutbildning och examination inte tas tillvara.

– Vattenskoter kan vara en väg in i båtlivet, speciellt för unga. Att kräva kunskap för att få köra vattenskoter är bra, men att lägga ett lagförslag som gör insteget till ett säkert båtliv både dyrt och krångligt är fel väg att gå, menar SXK:s generalsekreterare Fredrik Norén i ett pressmeddelande.

– Studieförbund och ideella föreningar riskerar i praktiken att uteslutas från att ordna certifierade utbildningar som kan ligga till grund för förarbevis för vattenskoter. Det är uppenbart att endast stora aktörer som väljer att verka i tätbefolkade delar av landet kommer ha ekonomiska muskler att anordna utbildningar, hävdar Fredrik Norén och får inte oväntat mothugg från infrastrukturministern:

– För mig är det rimligt att certifieringen sker inom ramen för en myndighet, i det här fallet Transportstyrelsen, fastslår Eneroth men passar också på att lämna en möjlig öppning:

– Jag fortsätter att lyssna på synpunkter för det praktiska genomförandet.

 

Eneroth:
Nina och Karl Nordström, Sjösportskolan // Foto: Sjösportskolan

 

Sjösportskolan är en av de utbildningsanordnare som står redo att ta sig an intresserade vattenskoterförare.

– För oss som redan arbetar nära Transportstyrelsen i våra yrkesutbildningar är det positivt. Planen är ju att de redan godkända ska kunna köra igång tidigt, men än så länge finns ingen kursplan. De teoretiska momenten som listats i förslaget känns som en förarintygsnivå, och då är det kanske rimligt att göra tilläggsmoment på vattenskoterdelarna, avseende praktik med hantering och körning, med fokus på risker, motsvarande bilkörkortets halkbana, säger Karl Nordström.

Oavsett när ett eventuellt förarbevis för vattenskoter slutligen införs kan alla som redan har certifierad nautisk kompetens, såsom förarbevis och kustskepparintyg, glädjas åt den föreslagna gräddfilen. Vill man ha ett vattenskoterkörkort ska det nämligen bara vara att be om det. Åtminstone under en övergångsperiod.

Förarbevis för vattenskoter snart verklighet?

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Joakim Hermansson • 2021-02-26
ArtiklarpraktisktbatagandeFörarbevisJoakim HermanssonSvenska BåtunionenSvenska KryssarklubbenSweboatVattenskoter
Rulla till toppen