Det kan finnas en stor mängd felaktiga flytvästar i svenska båtar // Foto: Getty Images (Arkivbild)

Artiklar

Farliga flytvästar hos tiotusentals svenskar

Efter en marknadskontroll av Konsumentverket återkallades uppblåsbara flytvästar av nio varumärken. Men efter kontakter med företagen bedömer Konsumentverket nu att tiotusentals farliga västar fortfarande finns kvar hos konsumenterna.

Text: Martin Strömberg • 2021-07-02 Uppdaterad 2022-05-04

Ett beslut från EU-kommissionen 2019 gör att uppblåsbara flytvästar som säljs måste ha säkrade gaspatroner. Om gaspatronen har gängat ur blåser inte flytvästen upp när den hamnar i vatten och saknar då helt funktion. Under 2020 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll för att se om de uppblåsbara flytvästarna på den svenska marknaden levde upp till de nya kraven. Resultatet var nedslående. Endast en av tio granskade västar hade åtgärdats i enlighet med de nya kraven, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Efter det har de övriga nio varumärkena genomfört återkallelser av västarna. Det betyder att konsumenter uppmanas kontakta återförsäljarna för att få dem åtgärdade.

Konsumentverket har nu följt upp återkallelserna med företagen för att se hur många farliga västar som inte har återlämnats och åtgärdats. Myndighetens bedömning är att tiotusentals sålda västar inte har åtgärdats och därför finns kvar i svenska hem och båtar. Västarna kan vara direkt livsfarliga om bäraren hamnar i vattnet och västen inte blåser upp.

– Det är otroligt viktigt att alla som har en uppblåsbar flytväst hemma undersöker om den har återkallats på grund av säkerhetsbrister. Om den är med på listan ska konsumenten ta kontakt med återförsäljaren och få den åtgärdad. Använd den inte innan det, säger Jonas Eriksson, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

På Konsumentverkets webbplats finns listan över flytvästar som återkallats hittills. Här finns också information om hur konsumenter ska agera beroende på vilken väst de har. Även om en uppblåsbar flytväst inte finns med på listan över återkallade västar är det viktigt att vara försiktig som konsument. Användaren behöver undersöka om västen har säkring och vid tveksamhet kontakta inköpsstället. Saknar västen en säkring måste användaren alltid kontrollera att gaspatronen är iskruvad varje gång den ska användas. Västen behöver även servas med regelbundna intervall.  Tillverkarens instruktioner ska följas för att den uppblåsbara flytvästen ska vara säker.

Följande varumärken har återkallat flytvästar. I respektive återkallelse som finns på Konsumentverkets webbplats,finns information om hur konsumenter ska göra om de äger en av de återkallade västarna.

Återkallade flytvästar från Biltema

Återkallade flytvästar från Crewsaver

Återkallade flytvästar från Fladen 

Återkallade flytvästar från Helly Hansen

Återkallade flytvästar från Marinepool (Jula) Nautic (Bauhaus)

Återkallade flytvästar från Plastimo

Återkallade flytvästar från Regatta

Återkallade flytvästar från Spinlock

Återkallade flytvästar från Viking

Återkallade flytvästar Tribord/Decathlon

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

“En mycket allvarlig säkerhetsbrist”


Text: Martin Strömberg • 2021-07-02
ArtiklarFlytvästLivetombord.se
Scroll to Top